ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 

เนื้อหาสาระ : 1. ลักษณะการเชื่อมต่อ  ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
                      - เครือข่ายแบบดาว (Star Network)
                      - เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)
                      - เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)
                  2. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                      - เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN)  
                      - เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)  
                      - เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN) 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
  2982 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ส.ค. 2553 22:36 สุพิชชา ตันติธีระศักดิ์