หน้าหลัก

บทเรียนคณิตศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ

ดาวโหลดเอกสาร


ć ขอนแก่น 2.pptx
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.พ. 2556 00:37 สายน้ำ ยามราตรี
ċ
คณิตม.6ภาค1.rar
ดู ดาวน์โหลด
ไปแก้เอาเด้อ แผนเก่าๆ  2408 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 12 26 ธ.ค. 2554 00:57 สายน้ำ ยามราตรี
ċ
คณิตม.6ภาค2.rar
ดู ดาวน์โหลด
ไปแก้เอาเด้อ แผนเก่าๆ   495 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ธ.ค. 2554 00:42 สายน้ำ ยามราตรี
Ċ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ธ.ค. 2554 23:47 สายน้ำ ยามราตรี
Ċ จำนวนจริง.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  339 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ธ.ค. 2554 23:47 สายน้ำ ยามราตรี
ĉ แนวข้อสอบม.3เทอม.2.docx
ดู ดาวน์โหลด
  315 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ธ.ค. 2554 23:45 สายน้ำ ยามราตรี
ĉ แบบฝึกทักษะประเภทของข้อมูลม.3.docx
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2554 18:23 สายน้ำ ยามราตรี
ĉ แบบฝึกหัดม.4เรื่องfog(x).docx
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2554 21:28 สายน้ำ ยามราตรี
ĉ ใบความรู้เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ม.3.doc
ดู ดาวน์โหลด
  149 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 19 18 ธ.ค. 2554 23:59 สายน้ำ ยามราตรี
ċ
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตม.4ภาค1.rar
ดู ดาวน์โหลด
แผนเก่าๆ ไปแก้เอาเด้อครับ  527 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 26 ธ.ค. 2554 00:59 สายน้ำ ยามราตรี
ċ
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตม.4ภาค2.rar
ดู ดาวน์โหลด
แผนเก่าๆ ไปแก้เอาเด้อครับ  1050 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 13 26 ธ.ค. 2554 00:59 สายน้ำ ยามราตรี
ċ
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตม.5ภาค1.rar
ดู ดาวน์โหลด
แผนเก่าๆ ไปแก้เอาเด้อครับ  483 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 15 26 ธ.ค. 2554 00:53 สายน้ำ ยามราตรี
ċ
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตม.5ภาค2.rar
ดู ดาวน์โหลด
  446 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 7 26 ธ.ค. 2554 00:50 สายน้ำ ยามราตรี
Ċ lรุปคณิตม.ปลาย-[สรุปคณิตศาสตร์-จักรภพ].pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1271 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 13 18 ธ.ค. 2554 23:57 สายน้ำ ยามราตรี
ć present EA736.pptx
ดู ดาวน์โหลด
  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.พ. 2556 00:37 สายน้ำ ยามราตรี
Comments