วิดีโอ YouTube
   นางรัตนา  สมภักดี
ตำแหน่งครู  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
ข้อมูลจำนวนนักเรียน