หน้าแรก          ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

          คนเก่งของพวกเรา ชาวม่วง-ข่าว กับการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์>>>

      
เด็กชายวิวัฒน์ เงินจัตุรัส
ชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
25 มิถุนายน 2559
ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

(ได้เป็นตัวแทน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น)

นายณัฐวัตร นาสุข และ นางสาวฐิติมา สุภโพธิ์
ชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัล 2,000 บาท)
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์  การออกแบบโปสเตอร์ในห้วข้อ "Amazing Chaiyaphum Poster Contest" ในวันคล้ายวันสถานปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 11 กรกฎาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เด็กชายวิวัฒน์ เงินจัตุรัส
รางวัล เหรียญทองแดง
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2559
26-28 กรกฎาคม 2559
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้าน ICT 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10
6 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

25 มิถุนายน 2559
ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ครูภราดร  พงษ์สุวรรณ