ข่าวครูรัชนู

 • มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2554 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด ขอเชิญชมนิทรรศการทางวิชาการและผลงานเด่นทางการศึกษา, การเสวนาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาท้องถิ่น การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:14 โดย รัชนู นามเรืองศรี
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี พรรษา คือ ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติธรรมอยู่วัดใดวัดหนึ่งโดยตลอดจะไปค้างคืนที่วัดอื่นไม่ได้ ข้อห้ามท ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย รัชนู นามเรืองศรี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ความน่าจะเป็น.docx   54กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:48 โดย รัชนู นามเรืองศรี (เวอร์ชัน 2)
  ‎แผนการจัดการเรียนรู้และใบงาน‎
 • การทดลองสุม.docx   32กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:45 โดย รัชนู นามเรืองศรี (เวอร์ชัน 2)
  ‎แผนการจัดการเรียนรู้ และใบงาน‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร