หนึ่งแสนครูดี

โพสต์31 ม.ค. 2556 02:54โดยณภัทร สหคุณชัย

วันที่ 13  มกราคม  2556 คุณครูณภัทร  สหคุณชัย เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบหนึ่งแสนครูดี


Comments