! ประกาศ !
ครูณภัทร  สหคุณชัย ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้ว
train horizontal line

ภาคเรียนที่ 2/2560 
     ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อนักเรียน เรียนวิชา ง30219 Active Learning2 จบ จะได้ชิ้นงานคือ   ...เว็บไซต์ คนละ 1 เว็บ ...

กิจกรรมสัปดาห์นี้ 

     - ให้นักเรียนตกแต่งหน้าเว็บไซต์ของตนเองให้มีชีวิต เช่น มีภาพ icon เคลื่อนไหว/นาฬิกา เป็นต้น
     - ลงกิจกรรมในปฏิทินตนเองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561ข่าวกิจกรรม

 • เทศน์มหาชาติ พลเอกจริยะ ทองทับ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดเทศน์มหาชาติเพื่อก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เมื่อว ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 19:38 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • ถวายความภักดี ดร.ไพบูลย์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นประธานในการประกอบกิจกรรมรวมพลังความภักดี ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยกิจกรรมด ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 19:39 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • อบรมประเมินหลักสูตร 2551 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 เป็นคณะทำงานโครงการอบรม ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา รร.ในสังกัด สพม.2 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร 
  ส่ง 19 พ.ค. 2558 04:41 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • ห้องเรียนกลับด้าน นายถวิล  ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ทำพิธีลงนามเช่าคลังข้อมูลมัลติมีเดีย และเครื่องมือตัดต่อวีดิทัศน์ออนไลน ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2556 02:17 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • เตรียมความพร้อมตลาดนัดเรียนต่อปี 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายถวิล  ศรีใจงาม ร่วมกับ คุณครูณภัทร  สหคุณชัย เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2556 06:04 โดย ณภัทร สหคุณชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 11 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร