! ประกาศ !
ครูณภัทร  สหคุณชัย ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้ว
train horizontal line

 งานในภาคเรียนที่ 1/2559 
     ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อนักเรียน เรียนวิชาคอมพิวเตอร์จบ 
โดย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะได้ชิ้นงานคือ
   1. วิจัย กลุ่มละ 2-3 คน จำนวน 1 เรื่อง
   2. โครงงาน กลุ่มละ 2-3 คน จำนวน 1 เรื่อง
แผนการเรียนอื่น ๆ จะได้ชิ้นงาน คือ งานการออกแบบต่าง ๆ ตามที่ครูกำหนด

กิจกรรมสัปดาห์นี้ (6-10 มิถุนายน 2559)
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 อาจารย์ณภัทร ไปราชการที่จังหวัดจันทบุรี จึงมอบกิจกรรมให้นักเรียนทำดังนี้
    1. ให้นักเรียนนั่งทำเป็นกลุ่ม
    2. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ ใบงานที่ 1 ซึ่งเป็น word แล้วทำตามคำสั่งที่ครูมอบหมายไว้
    3. ให้ทุกคนระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาจากเรื่องที่อ่าน แล้วพิมพ์ลงใน word
    4. อัพโหลดไฟล์ส่งครูในกลุ่มเฟส โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า ...ใบงานที่ 1 ตามด้วยชื่อกลุ่มของนักเรียน เช่น ใบงานที่ 1-พระราม เป็นต้น
     ขอให้ทุกคน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ทำงานเป็นทีม อย่าปล่อยให้เป็นภาระของใคร คนใด คนหนึ่ง และให้ส่งในชั่วโมง ครูจะตรวจเมือหมดเวลาทันที... โลกยุคโลกาภิวัตน์ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21..

ณภัทร สหคุณชัย

การบ้านสัปดาห์ที่ 2 (23-27 พฤษภาคม 2559)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   1. ลงทะเบียนในเมนูด้านซ้ายมือ
   2. ส่งหัวข้อปัญหาที่ต้องการทำวิจัยที่ facebook กลุ่มห้องเรียน
   3. ส่งบทความ หลักการและเหตุผล เป็นกลุ่ม โดยพิมพ์ใน word ให้เรียบร้อย หัวข้อให้ใช้ขนาด 18 point เนื้อหาให้ใช้ขนาด 16 point ความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4    

แผนการเรียนอื่น ๆ
    ลงทะเบียนในเมนูด้านซ้ายมือ


ข่าวกิจกรรม

 • อบรมประเมินหลักสูตร 2551 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 เป็นคณะทำงานโครงการอบรม ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา รร.ในสังกัด สพม.2 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร 
  ส่ง 19 พ.ค. 2558 04:41 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • ห้องเรียนกลับด้าน นายถวิล  ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ทำพิธีลงนามเช่าคลังข้อมูลมัลติมีเดีย และเครื่องมือตัดต่อวีดิทัศน์ออนไลน ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2556 02:17 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • เตรียมความพร้อมตลาดนัดเรียนต่อปี 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายถวิล  ศรีใจงาม ร่วมกับ คุณครูณภัทร  สหคุณชัย เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2556 06:04 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • เข็มเชิดชูเกียรติครูสอนดี เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2556 คุณครูณภัทร  สหคุณชัย เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช ...
  ส่ง 31 ม.ค. 2556 03:13 โดย ณภัทร สหคุณชัย
 • เด็กหลังห้อง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 คุณครูณภัทร  สหคุณชัย พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เข้าแข่งขันในรายการ เด็กหลังห ...
  ส่ง 31 ม.ค. 2556 03:09 โดย ณภัทร สหคุณชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 11 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
พยากรณ์อากาศ

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล