บทเรียนออนไลน์ วิชาการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

                          ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิชา ง 30201 การผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        
                         นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนรายวิชา ง30201 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ ==>> ลงทะเบียน!  เมื่อลงทะเบียนแล้ว
สามารถตรวจสอบชื่อได้ที่นี่  ==>>  ตรวจสอบรายชื่อ                  


http://www.trueplookpanya.com/new/aec


http://www.trueplookpanya.com/campaign/40

http://www.thaihealth.or.th/NewsHealth.html