ประกาศ ครูลัดดาวัลย์
            ครูลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์  ได้ทำการเปิดเว็บไซต์  นักเรียนสามารถเข้าชมได้แล้ว 
                    นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนรายวิชา ง30201 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author v.5.6.1

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ newประกาศคะแนน ทดสอบหลังเรียนบทที่ 2  ม.4/2  ม.4/4                  


http://www.trueplookpanya.com/new/aec


http://www.trueplookpanya.com/campaign/40

http://www.thaihealth.or.th/NewsHealth.html