ติดต่อเราจัดทำโดย นายคมไผ่ พรรณา 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กุล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Email : kompai.30.2525@gmail.com  Tel. : 045 - 544210


Comments