หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

  • [30 ธันวาคม 2562] - [1 มกราคม 2563]  : โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัมนา" ไม่มีการจัดการเรียนการสอน

  • [23 ธันวาคม 2562] - [26 ธันวาคม 2562] : เป็นวันสอบกลางภาค 2/2562

 ข่าวนักเรียน

  • ประกาศให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ในหัวข้อ "แผนการจัดการเรียนรู้"

ข่าวครู - บุคลากร - โรงเรียน

 ข่าวสารการศึกษา 

ภาพกิจกรรม

 
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-829653780436292/photos/?tab=album&album_id=2643470432387942

     https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-829653780436292/photos/?tab=album&album_id=2551387138262939
 กิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่ 2563    กิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่ 2563
 
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-829653780436292/photos/?tab=album&album_id=2628616737206645
   
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-829653780436292/photos/?tab=album&album_id=2376743509060637
 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ 2562    กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-829653780436292/photos/?tab=album&album_id=2341011619300493
   
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-829653780436292/photos/?tab=album&album_id=2341000772634911
 กิจกรรมวันภาษาไทย 2562    กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.10
 
https://sites.google.com/site/krooismaal/3-2-phl-thi-keid-khun-kab-nakreiyn/sisy-kea-kh-n

 Website for Education.

http://www.dlit.ac.th/home.php
http://www.technointrend.com/ibooks-digital-library/
http://www.niets.or.th/
https://vexam.vstudy.in.th/signin
http://www.stemedthailand.org/