เก็บตก ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่าง วันที่ 21-22 มีนาคม 2560  ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย

2. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
3. เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
4. เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษากรุณาแจ้งส่งผลงานคลิก
ฟอร์มนี้ครับ
พิมพ์ชื่อและข้อความเป็นภาษาอังกฤษ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพ เคลื่อนไหว ดอกไม้ ดุ๊ ก ดิ๊ ก
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และ สำนักงานในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ติดตามความเคลื่อนไหวอีกช่องทางใน เฟส KrooDLITcpsp  และ กลุ่ม Line : ครู DLIT ชุมแพม่านชมพู

Comments