ติดต่อวงโยธวาทิตบางสะพานวิทยา

โรงเรียนบางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
77140
โทรศัพท์ 032691190 - 032691835