ครูชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

    เรียนออนไลน์กับครูชูศักดิ์

    ผู้เข้าเยี่ยมชม

    ภาพห้องเรียน

    ภาพการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโรงเรียนบางสะพานวิทยา
    1.ฝึกซ้อมประจำวันทุกเช้า ตั้งแต่เวลา 07.45 ถึง 08.20 น.