ตารางสอนเทอม 2 ปี 2553

 คาบ

 .เวลา

08.30-09.20 

 09.20-10.10

 10.10-11.00

12.40-13.30 

 13.30-14.20

14.20-15.10 

15.10-16.00 

 

 จันทร์

ศ21103-1/8 

ศ21103-1/5 

ศ21103-1/2 

ศ21103-1/9 

 

ศ30235-ม3 

ศ30235-ม3 

 

 อังคาร

 วิถีธรรมฯ

ศ30241-ม2 

ศ30241-ม2 

คีย์บอร์ด-ม5/1 

คีย์บอร์ด5/1 

ศ43102-6/2 

 

 

 พุธ

ศ21103-1/3 

ศ43102-6/6 

ศ43102-6/4 

ศ21103-1/4 

 

 

ชุมนุมวงโย 

 

 พฤหัสฯ

วงโย ม5/1 

วงโย 5/1 

 

ศ21103-1/6  

ศ21103-1/7 

ศ43102-6/5 

ลส ม2 

         

 ศุกร์

 ศุกร์พบศุกร์

 

ศ43102-6/1 

ศ21103-1/1 

ศ43102-6/3 

เครื่องกระทบม5/1 

เครื่องกระทบ 5/1 

 
Comments