รูปภาพจาก internet
--------------------------------------------------------------

                        เมื่อวันเสาร์ 25 กรกฎาคม 2558 ได้นำนักเรียนจำนวน 100 คน คุณครู4คน ไปชมการแสดงคอนเสิร์ต
ที่หอแสดงดนตรี มหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ได้รับการต้อนรับจากทีมงานโครพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

                         คุณอ้อม ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก ตามมาส่งนักเรียนที่รถ เลยขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ในการมาชมดนตรีตามโครงการฯครั้งที่2
         ภาพนี้จะปรากฏขึ้นไม่ได้ หากคณะนักเรียนม.6 ไม่ร่วมจิตร่วมใจทำให้เกิดขึ้น ในห้วงวลาอันมีค่า ทำให้ปรากฏการณ์ดังกล่าว
 เป็นภาพที่น่ารัก อบอุ่น ด้วยมิตรไมตรี ที่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราตลอดไป ชื่นใจมากๆ ครับ สำหรับ "ลูกทุ่งออนแอร์ ปีที่9 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
        ขอขอบพระคุณ ฝ่ายบริหารที่ให้ความเมตตาให้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนร.ม.6
        ขอขอบพระคุณคณะคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านที่ท่านมาให้กำลังใจกับคณะนักเรียนมม.6
        ขอขอบใจนักเรียนที่รวมเข้าชมกิจกรรมตลอดทั้งรายการจบลงด้วยความเรียบร้อย
        ขอขอบพระคุณทีมงาน ทั้งคณะคุณครู และคณะนักเรียนที่ช่วยทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทุกๆส่วน
        ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ร่วมกันบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ทุกช๊อตทุกตอน ซึ่งจะหาไม่ได้แล้วในโลกใบนี้
        ขอขอบพนักงานบริการที่กรุณาช่วยติดป้ายไวนิล ทั้งติดตั้งทั้งเก็บให้ด้วยความเรียบร้อย
                                                                                         จากหัวใจของครูชูศักดิ์ ด้วยความจริงใจครับ      
    
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้รับโอกาสได้รับทุนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 ให้นำนักเรียนเข้าชมการแสดงดนตรีคลาสสิก วันเสาร์ที่23 สิงหาคม2557 
 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
 
 
รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
  ได้มอบทุนให้กับโรงเรียนบางสะพานวิทยา 30,000 บาท
เป็นค่าบัตรเข้าชม,ค่าอาหารและค่าเดินทาง 
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 
อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ ได้มอบทุนอาหารเย็นให้กับนักเรียน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอขอบพระคุณครับ
 
น้องๆ นักเรียนได้รับการต้อนรับจากคุณอ้อม ผู้ประสานงานโครงการ
 ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองตลอดการเข้าชมดนตรี
 
 
พี่ดำ พี่มีนและพี่ก๊อต ไปชมด้วย 
  
 
วงThailand Philharmonic Orchestra
 
วงThailand Philharmonic Orchestra
 
 
รุ่นพี่ๆ และน้องๆ นักดนตรีวงโยธวาทิตบางสะพานวิทยา
ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบางสะพานวิทยา
เมื่อวันเสาร์ที่9สิงหาคม 2557จกรรมวงโยธวาทิต ปี 2557