Piknik Rodzinny

        W niedzielę 9 września, na Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach, uczniowie klas czwartych naszej szkoły pod opieką pań: Moniki Fuchs, Anny Byrskiej, Dagmary Dobosz oraz Joanny Linnert uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym otwierającym Jesienną Szkołę Profilaktyki, a zorganizowanym przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/piknik-rodzinny/IMG_20180909_152236.jpg

          Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w przygotowanych zabawach i animacjach. Na dzieci oraz rodziców czekały liczne atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny i zamki oraz stoiska z malowaniem twarzy i zaplataniem kolorowych warkoczyków, z których dzieci mogły korzystać nieodpłatnie. Gwiazdą Pikniku był legendarny zespół TRUBADURZY.

https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/piknik-rodzinny/IMG_20180909_153655.jpg

            W czasie trwania imprezy w namiocie eksperckim Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień dyżurowali terapeuci uzależnień. Można było skorzystać z fachowego poradnictwa oraz skorzystać z materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne i ulotki rozdawali także członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nowy Fitness Park prowadził porady dotyczące zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania, zaś tancerze uczyli uczestników Pikniku podstaw tańca towarzyskiego. Pracownicy Apteki całodobowej Lekosfera zapewnili pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar poziomu cukru we krwi wraz z omówieniem wyniku przez personel fachowy.


https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/piknik-rodzinny/20180919_120406_resized%20pop.jpg

        Ponadto Ratownicy PCK prowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy, zaś funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji odwiedził Piknik wraz z psem policyjnym. Dzieci z wielkim entuzjazmem oglądały także wóz i sprzęt Strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej.

      W czasie trwania pikniku mieszkańcy Gminy mogli zapoznać się z działalnością Świetlicy socjoterapeutycznej „Zatoka”, która finansowana jest z budżetu Gminy.

             Celami imprezy było:

    promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia,

  promowanie wartości rodzinnych, podkreślanie roli rodziny w procesie wychowywania dzieci i młodzieży,

edukacja publiczna (w czasie imprezy działały punkty informacyjne, odbywały się dyżury specjalistów, rozdawano ulotki o tematyce profilaktycznej).

/Monika Fuchs/