"Eskperci programowania na bis" - innowacja pedagogiczna

          W tym roku szkolnym uczniowie klasy 3b biorą udział w  innowacji pedagogicznej "Eksperci programowania na bis", która jest kontynuacją projektu unijnego „Eksperci programowania”.

            Celem zajęć jest nie tylko wytworzenie w uczniach postawy świadomego i bezpiecznego korzystania z istniejących technologii, ale również rozwijanie w nich kreatywności, dzięki której staną się aktywnymi twórcami.  W czasie zajęć, poprzez zabawę, uczniowie będą m.in.: nabywać umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, uczyć się,  jak bezpiecznie korzystać z możliwości jakie daje Internet i poznawać netykietę. Tworzyć gry i zabawy, pracować w programach dedykowanych edukacji programistycznej uczniów klas 1-3, rozwiązywać zadania logiczne i uczyć się twórczego rozwiązywania problemów, rozwijać wyobraźnię przestrzenną, rozwijać koordynację ruchową, poszerzać słownictwo.


            Pierwszym etapem były zajęcia z matą edukacyjną (wrzesień- październik).

1.     Poznajemy język robotów. Zabawy ruchowe z kodowaniem.

https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191016_081652.jpg
2.     Programistyczne podchody z zagadkami. Tworzenie instrukcji gier.

 
https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191016_083117.jpg
 
https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20190918_084132.jpg


3.     Poszukiwacze skarbów. Tworzenie własnych gier.

 
https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20190918_082221.jpg
 
https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20190918_082205.jpg


4.     Wykorzystanie przygotowanych gier podczas innych  zajęć.

Wychowanie fizyczne - tor przeszkód 

 https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191024_100250.jpg


https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191010_103539.jpg
 
https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191024_100353.jpg


https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191010_101409.jpg

Edukacja matematyczna – utrwalenie pojęć: suma, różnica, iloczyn, iloraz oraz utrwalenie tabliczki mnożenia i dzielenia. /zdjęcia/

 
https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191023_090926.jpg

 
https://sites.google.com/site/kronikamiliardszkola20182019/-eskperci-programowania-na-bis/20191023_092532.jpg


5.     Uczniowie doskonalili umiejętność orientacji w przestrzeni. Układali własne programy do gier lub testowali wcześniej przygotowany algorytm. Próbowali samodzielnie rozwiązywać różne sytuacje problemowe. A przede wszystkim uczyli się pracować w zespole, dzielić się obowiązkami i komunikować się między sobą. Dzięki współpracy grupowej uczyli się trudnej sztuki kompromisu.

   

GALERIA

/ Marzena  Lasek/