filisofisch geleuter


terug naar homepage                                                        guestbook                          Phoenix methode

Zorg ervoor dat je ergens staat, maar sta dan ook ergens voor.

 Op dit moment heerst er teveel het idee van de grijze massa. Misschien willen we allemaal anders zijn, maar als we echt nadenken , vallen we graag terug in de routine van de zekerheid. Je wilt de confrontatie met anderen niet aan omdat dat een conflict veroorzaakt. En is het niet gemakkelijker leven zonder conflicten? Waar een onderscheid gemaakt dient te worden ,is de relevantie van het conflict. Is iets echt de moeite waard om een conflict over aan te gaan? Het antwoord is ja, als het over jezelf gaat en de plaats die JIJ inneemt in deze wereld.

De energie die je in jezelf steekt, komt ook naar jezelf terug. Maar  je moet bereid zijn om wegen in te gaan die je nog niet voor mogelijk wilde houden. De momentele maatschappij houdt zich vast aan vaste waarden en normen. De politiek is ook gericht om waarden en normen weer te introduceren om zo weer een raster te creeren waarin we allemaal kunnen functioneren binnen onze democratische staat. Het probleem was dat de ene zijn vrijheid de beperking van de andere was. Maar dat is nu eenmaal een universele wet. De vrijheid van een democratie geeft nu eenmaal beperkingen van het individu weer. Maar dat mag geen begrenzing zijn om de persoonlijke groei uit te bouwen. Zelfs binnen de gestelde waarden en normen is er veel variatie mogelijk. Als iedereen conformistisch zou zijn gebleven, dat waren er op dit moment maar bitter weinig uitvindingen, filosofieen, etc…… . Dit alles zijn zaken die voort gekomen zijn uit het idee dat de normale weg niet automatisch de enige weg is. Als Galileo gallilei zich niet verder had verzet tegen het idee dat de aarde plat is, zoals werd gezegd door de katholieke kerk, dan hadden we op dit moment nog steeds in die onzin geloofd. Hij werd verguisd door de toenmalige heerser van de waarden en normen. Toch heeft hij gelijk gekregen. Hij stond voor datgene wat hij wist en waar hij overtuigd van was. Jij kunt dat ook!!! Probeer eens een andere weg in te gaan en filosofeer over dingen waarmee je dagelijks te maken hebt. Neem situatie in eerste instantie zoals ze zijn, maar laat je gedachten erover gaan. Denk eens op een andere manier na. Speel zelf eens de advocaat van de duivel. Bekijk dingen eens vanuit het standpunt van je tegenstander. Hij is je tegenstander omdat je haaks op zijn gedachtengoed staat. Maak daar gebruik van. Je hebt dan in ieder geval al 2 manieren om een situatie te beoordelen. Iedereen heeft zijn gelijk omdat de waarheid een relatief begrip is. Jij staat voor jouw ideeen maar je opponent staat voor zijn ideeen. Misschien ligt de andere manier wel in een compromis van gedachten maar misschien ligt dit wel op een heel ander pad. Een andere weg.

 

Het beste moment om iets te veranderen is altijd NU.

 

Waarom zou je dingen uitstellen in je leven? Wat zou het nut daarvan zijn? Wachten op betere tijden? Wachten dat factoren zich veranderen buiten jou om? Dan ben je al te laat. JIJ bepaalt JOUW leven en jij bepaalt wanneer het leven een andere wending krijgt. Achteraf weet iedereen alles van te voren. Wat heb je te verliezen om om dingen te veranderen? Maar ook de vraag rijst ;wat heb je te winnen als je alles zo laat zoals het is? Je bent in een fase terecht gekomen waarin je een weg zoekt in je leven en nog niet helemaal weet welke weg je moet gaan. Die weg kun alleen jezelf bepalen. Niemand kan je zeggen welke weg de beste is. Wat je wel kunt doen is , zorgen dat je voor de reis in je onbekende nieuwe toekomst voorbereid bent met ideeen, met tips. Geen tips welke richting uit te gaan maar tips om je sterken om jezelf te zijn, om je te vormen tot de persoon die diep in je steekt en waar je misschien nog geen weet van hebt.

De meeste mensen waar je nu naar op kijkt maar ook de mensen die je waarschijlijk veracht zijn mensen die iets hebben gedaan in hun leven wat bijzonder is. Ze zijn “het boekje” te buiten gegaan. Ze zijn zichzelf gebleven zonder  zich te laten leiden door vaste waarden en normen. Maar we moeten ook eerlijk zijn , de waarden en normen die we nu hebben, zijn gegroeid uit mensen die voor iets op durfden te komen. Mensen die het gedurfd hebben tegen het bestaande etablissement op te vechten. Zij hebben ervoor gezord dat we nu leven zoals wij dat nu kunnen. Het leven van nu is het resultaat van anderen. Leer genieten van het leven van nu maar realiseer je ook dat jij zelf ook je eigen set van waarden en normen kunt ontwikkelen onafhankelijk van wat andere mensen denken en doen. Hierbij is het wel belangrijk om zich te realiseren dat deze set van persoonlijke waarden en normen zo moeten zijn dat je ervoor zorgt dat je niet andere mensen schaadt. Hiermee wil ik zeggen dat ik dingen zoals pedoseksualiteit en verkrachting veracht en dus absoluut afkeur. Blijf reeel in je ontwikkeling van je eigen levenswijze. Maar laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan om te laten zien dat je een eigen persoon bent en je eigen leven hebt. Durf te veranderen in een leven dat zicht afzet van de grijze massa. Je leert dan ook dat je je goed voelt binnen je eigen vel en het enige schuldgevoel dat je zou moeten hebben is het gevoel dat je dit niet eerder hebt gedaan.

Grijze muizen zijn er al genoeg en er leven ook al genoeg mensen aan de oppervlakte van hun gevoelsleven maar daartoe hoef je je niet te veroordelen. Het zijn meestal dit soort mensen die de eerste veroordelingen paraat hebben en die op alles en iedereen kritiek hebben. Ze zijn de eerste die klaar zijn om jou een schuldgevoel op te dringen die in wezen alleen maar een projectie is van hun tekortkomingen. Zij willen waarschijnlijk ook graag veranderen, graag boven de menigte uitteken maar ze hebben het lef niet. Het onvermogen van hun komt uit op de angst voor het onbekende. Datgene wat bekend is geeft veiligheid. Datgene wat aan de andere kant van hun geest leeft , boezemt hun angst in. En wat is dat makkelijker dan je eigen angst te verbergen achter een muur van ongeloof dat andere mensen wel hun doelen kunnen bereiken en zij niet. Veroordelen is altijd makkelijker dan veranderen. Laten we gewoon eerlijk zijn, elke dag dat je niet nadenkt over grensverleggende activiteiten en je verdert blijft conformeren , geef je meer en meer toe dat je masochistisch bezig bent omdat je niets doet om jezelf te verbeteren.

 

Gebruik het woord “eigenlijk” niet.

 

Het is tijd geworden dat je zekerheden gaat zoeken en vinden in jezelf. Elke onzekerheid is een twijfel en dat straal je uit. Je wilt niet dat mensen, bij een eerste indruk, jouw gaan zien met twijfels en onzekerheden. Let ook op je taalgebruik in dat opzicht. Woorden als “eigenlijk” geven een twijfel weer, een angst. “Eigenlijk zou ik mijn leven moeten veranderen.” Wat heb je aan die zin? Als de zin zou omstructureren naar “Ik moet mijn leven veranderen.” Dan spreekt daar daadkracht uit. Je gaat iets doen! Als je eigenlijk iets gaat doen, dan gebeurt er dus helemaal niets. Dat is ook OK als je dat wilt, maar ga dan niet zeuren over het feit dat er niets veranderd en dat alles dus blijft zoals het is. Waarom niet eens een verandering laten plaats vinden en je laten verassen door het resultaat. Als die verandering niet uitloopt op datgene wat je dacht, kun je altijd nog een andere nieuwe weg voor je uitzoeken. Maar je hebt dan in ieder geval de achtergrondgedachte dat je iets geprobeerd hebt. Er zijn meerdere wegen om je doel te bereiken, maar je moet die wegen ook durven gaan! Je moet spijt hebben over de dingen die je doet en niet over de dingen die je niet doet!!!!!!!!

 

Stel jezelf in het middelpunt van je leven.

 

Are you prepared to dream?

 

We moeten toegeven dat er op dit moment een grote hang is naar het rationaliseren van het leven. Te weinig mensen kunnen nog dromen en die dromen ook nog proberen uit te leven. De meeste mensen die belangrijk waren in de gfeschiedenis hadden een droom die ze wilden dat uitkwam. Jouw droom speelt zich af in jouw hoofd en is een ideaal beeld van hoe het zou moeten zijn. Waarom niet proberen om die in realiteit om te zetten. Je zult zien dat je geestdriftiger wordt in de manier hoe je leeft en hoe je je keuzes maakt in de weg die je ingaat. Het grote probleem is dat je er in principe alleen voorstaat hoe je dan met je leven omgaat. Dit omdat niemand het ware gevoel kent achter JOUW droom. Maar dat maakt het nou net zo bijzonder. Het is JOUW gevoel.

Je moet het meer positief kunnen zien. JIJ staat centraal in JOUW droom, JIJ staat centraal in JOUW leven. Martin Luther had een droom, Ronald Reagen had een droom toen hij vroeg aan Gortbatshov om de muur af te  breken. Door jouw droom proberen te leven , help je in eerste instantie jezelf. Dat is prioriteit 1, maar je kunt ook een verschil uitmaken voor de mensen om je heen. Onthoudt altijd dat het belangrijkste is dat jouw leven op de eerste plaats komt en dat dat jouw eerste prioriteit moet zijn. Je moet niet wachten dat er iemand komt die jou een goede plaats in deze wereld wil geven. Je zult het allemaal zelf moeten doen. Zoek je eigen waarheden. Iedereen doet datgene wat het beste voor hemzelf is, waarom jij niet? Voel je jezelf nog gebonden aan sociale banden, aan morele waarden? Vraag je dan ook af waar die banden en waarden vandaan komen. Zijn ze opgedragen in de cultuur waarin je leeft? Voelt het als een druk? Geeft het je een schuldgevoel zonder dat je zelf er iets aan kunt doen? Dat geeft een onrust in jezelf die een belasting is die je niet nodig hebt in jouw leven. De druk die je moet voelen in je eigen leven is de druk om je eigen droom te verwezenlijken. Natuurlijk heb je te maken met een maatschappij waarin je leeft en moet je je aanpassen de wetten en regels. Maar ook die geven een speelruimte waar je gebruik van kunt en moet maken. Is de druk te hoog wat betreft die wetten en regels, dan is een nieuwe weg misschien weggaan uit dit land naar een plaats waar je meer jezelf kunt zijn.

Meestal kun je zien dat religie een belasting op iemand legt , een druk waarvoor men zelf niet gekozen heeft. Waarom zou men zich zo laten belemmeren in zijn eigen droom. Dat is een vorm van masochistisch handelen waarvoor men in eerste instantie zelf niet gekozen heeft. Ik wil hierbij niet zeggen dat een externe druk van religie perse slecht moet zijn. Als je jezelf gevonden hebt binnen een bepaalde stroming, dan is dat volledig oke, maar dan ben je waarschijnlijk ook geen lezer van dit boek. Als je katholiek bent zoek je jezelf in Christus en heb je niet echt een behoefte om een free mind te creeren. Als je islamiet bent, vind je jezelf terug in Mohammed en je leeft naar die vrijheden. De dromen van mensen die gebonden zijn aan een religie staan omschreven in de ideologie van die stromingen. Hoe je je leven moet leiden wordt bepaald door de geschriften en de kerkleiders. Maar belangrijk is het om te weten dat dat geen verplichtingen zijn  binnen het normale leven. Je kunt ze loslaten. Zoals bij elke keuze horen bij deze keuze ook de consequenties. Maar als het gaat om jouw leven en jouw droom , dan ga je wel een weg in die een persoonlijkere weg is in jouw leven. Je kunt op die manier een verschil maken in de gedachten van mensen. Maar dit is in principe irrelevant omdat je leeft voor jezelf en jij moet gelukkig zijn in jouw leven.

Leven is meer dan alleen maar volgen, en de realiteit meedoen. Het verschil van ieder mens is het gevoel dat hij heeft bij de dingen die hij doet. Dat gevoel neemt niemand weg. Het geluk, de ontroering, het verdriet, etc.. zijn dingen die persoonlijk zijn en die jezelf moet ondergaan , maar die het leven ook maken tot wat jouw leven is. Er zijn al genoeg mensen die een oppervlakkig leven leiden. Mensen die al blij zijn dat  ze leven en het liefst een routine hebben. Dat is datgene waar ze zich aan vast houden. Dat zijn hun regels. Maar je ontneemt je zoveel andere mogelijkheden om de diepte in te gaan en datgene uit het leven te halen wat erin steekt. Ze zien de zon die ondergaat maar voelen ze ook het einde van een dag en de zonsondergang. Welk gevoel krijgen ze ? waarschijnlijk niets. Ze merken alleen dat het kouder wordt als de zon weg is. Ze merken niet dat de nacht is begonnen en dat er dan meer mogelijkheden zijn om gedachten, gevoelens, fantasieen en dromen de vrije loop te laten. Men houdt zich vast aan datgene wat men kent omdat men bang is wat er misschien zou kunnen komen.

Zouden mensen gedachten hebben als ze in de spiegel kijken. Behalve dan dat ze de realiteit zijn van de andere kant. Een spiegel is een hele goede manier om je gedachten, gevoelens en fantasieen eens de vrije loop te laten gaan. De meeste dromen spelen in een andere dimensie. Is de reflectie die je ziet in een spiegel ook niet een andere dimensie?

Be prepared to dream……….

We kunnen stellen dat ieder mens 1 principiele vrijheid heeft en dat is de mogelijkheid te dromen. Om zijn eigen ideale wereld te creeren binnen zijn eigen hoofd. Voor sommige mensen in sommige culturen is dat de enige manier om een levenswaardig bestaan te leiden.

 

De drie C’s

 

Connectie, corruptie, chantage daar gaat het om. Hoe je het ook keert of draait, je leeft wel in deze wereld en je moet gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn om je doel te bereiken. Geloof het of niet, iedereen doet dat. Je kunt ofwel controle zien te krijgen of je kunt voor eeuwig een slachtofferrol houden. Het is maar net waar jij je het prettigst bij voelt.

Connectie is het leren kennen van de juiste mensen . Je moet mensen dus leren kennen die op strategische plaatsen zitten. Die je kunnen helpen om je doel te bereiken. Zorg ervoor dat je op een of andere manier uitblinkt. Zorg dat je opvalt in positieve zin. Mensen leren kennen is altijd een goede zaak. Kun je ze nu niet gebruiken , dan misschien wel in de toekomst. Maak een netwerk van mensen die zinvol zijn om te kennen.

Corruptie is het “omkopen” van mensen voor een doel. Je hoeft niet altijd dit te doen met geld, er zijn meerdere mogelijkheden. Je fantasie is de grens.

Chantage. Ken je de juiste mensen, dan zorg je ervoor dat je kennis vergaart over die mensen. Ze leert hun sterke punten kennen maar ook hun zwakke. Daar kun je gebruik van maken. Laat je nou niet leidenj door valse moraal, je zou versteld staan hoeveel mensen hiervan gebruik en misbruik maken.

Zorg dat je geen slachtoffer wordt.

Aanval is de beste verdediging

 

Pandora’s box

 

Het is ook belangrijk te weten dat je nu weet wat je hebt. Je zit in je leven en weet wat  je nu voorstelt. Dat geeft zekerheid. Dat nemen ze je in iedergeval niet af. Maar ben je er zelf wel zo tevreden mee? Blijkbaar niet want anders had je dit boek dus niet gekocht, of geleend.

Er moet dus iets anders zijn waar je naar op zoek bent. Iets dat je al in je hebt en dat eruit wil. Maar wat is dat nou? Ik kan je daar geen antwoord geven, dat kun alleen jezelf. Het is je eigen pandora’s box. Jouw eigen schat die geopend moet worden. Wat je zult aantreffen is alles waar je ooit van droomde of je ergste nachtmerry. Het kan zijn dat je hele leven gaat veranderen en dat je zou wensen dat alles zo gebleven was zoals voorheen. Maar het kan ook zijn dat je eindelijk diegen wordt die diep in je steekt en dat je terug kijkt naar hoe je nu leeft en denkt dat je dit al veel eerder had moeten doen. Om de beslissing te nemen om iets te veranderen vergt moed. Misschien is het tonen van die moed je eerste stap naar je nieuwe ik. Ook weer hier geldt dat je geen slachtoffer moet worden van veranderingen. Je moet controle houden over je eigen veranderingen. Doe je dit niet dan is er weinig verschil te merken met je huidige situatie. Je wordt geleefd en andere mensen hebben controle over JOUW leven.

  

Er bestaan geen problemen, alleen maar uitdagingen

 

Je kunt altijd een stapje meer. Wat in deze maatschappij te veel naar voren komt is dat je voor jezelf duidelijk moet hebben wat je grenzen zijn. Natuurlijk worden een aantal van die grenzen bepaald door de grondwet en door logisch denken. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds onverkende gebieden zijn binnen jouw leven hoe je dingen kunt interpreteren en hoe je zelf compleet kunt worden binnen jou eigen persoon. Als je niet weet wat er andere kant is van datgene wat je kent, kun je ook niet genieten van het spontane en van het onbekende. Heeft U dat ook niet dat het  spontane de meest mooie en indruksvolle momenten zijn binnen je eigen leven. Denk maar eens aan vakantie ervaringen , aan liewe liefde die je leert kennen, one night stands, nieuwe beroepsomgevingen, etc……… . Natuurlijk gaan die in meer of mindere mate gepaard met dat speciale gevoel in je buik, met adrenaline maar het zijn wel de momenten die je bijblijven en die je vormen tot de persoon die je bent. Sommige momenten geven een goed gevoel, sommige een iets minder gevoel maar je kunt niet ontkennen dat je ervan geleerd hebt. Je bent erdoor gegroeid en door meer waardevol geworden. De meeste van die momenten, life-events, gebeuren gewoon en je hebt er geen controle over wanneer het gebeurt en hoe het gebeurt. Maar wat als je nou eens zelf gaat bepalen wanneer je grensverleggende activiteiten gaat doen. Als je werk je niet bevalt, kun je blijven doorzeuren dat je leven niet is wat je wilt hebben, maar je zou ook ontslag kunnen nemen en ander werk zoeken of een opleiding opstarten. JIJ leeft maar een keer en je moet bepalen waar je prioriteiten liggen. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die die ommezwaai gedurfd hebben en er beter van zijn geworden. Maar als je het niet probeert dan verandert er ook niets. Wat is het ergste wat kan gebeuren????

De meeste mensen hebben angst voor het onbekende. Dat plaatst hun in een positie dat ze onzeker worden . Neem die angst bij jezelf en je zult zien dat je veel meer waard bent dan dat jelf denkt en waarschijnlijk ook dan de andere mensen denken. Gebruik ook die angst van andere mensen om jouw positie te bepalen. Hoe minder mensen weten hoe jij in elkaar steekt doe machtiger jij wordt binnen jou leven . Als je er goed over nadenkt is dat op dit moment bij jou ook het geval. Je voelt een bepaalde onzekerheid binnen jezelf en ook ten opzichte van andere mensen omdat je niet weet wat je van hun kunt verwachten en dat is een voel van machteloosheid. Machteloosheid past niet in jouw leven!!!

Draai die rollen om .Als je ervoor zorgt dat andere mensen het gevoel krijgen dat jij iets bent waarbij zij onzekerheden voelen, als ze onbekenden voelen die ze niet kunnen plaatsen, dan gedragen ze zich voorzichtiger. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten en dus geven ze jou macht. Gebruik die macht ook.

Belangrijk is dat je contole over je eigen leven moet zien te herwinnen. Je leeft maar 1 keer . weet wat er allemaal buiten jou omgaat, probeer structuren te begrijpen die invloed hebben op jouw leven. Heel simpel gezegd, probeer bijvoorbeeld te begrijpen hie je salaris is opgebouwd, hoe de firma waarin je werkt is samengesteld. En dan niet alleen de directe structur waarin je werkt, maar ook andere afdelingen. Op die manier leer je eigen omgeving kennen en je leert grensverleggend te kijken naar andere mensen. Je legt connecties, gebruikt networking. Misschien zijn er wel mogelijkheden om je te verbeteren. Dit alles moet niet op toeval berust zijn maar moet je in eigen handen behouden. Er zullen zich nieuwe werelden openen waar je van gebruik kunt maken of net niet.

Plan je leven en breng structuur in alledaagse zaken . Je administratie bijvoorbeeld. Op die manier leer je weer nieuwe dingen kennen. Je leert structuren te begrijpen die van buitenaf komen en die invloed hebben op jouw leven, op datgene wat van je rekening wordt afsgeschreven, op regels die er heersen die op jou van toepassing zijn. Zulke regels snijden aan 2 kanten. Instantie maken gebruik van je plichten maar zullen niet snel je op de hoogte brengen van je rechten. Leer deze ook te gebruiken om zo ook wat terug te verwachten. Het is niet de bedoeling in ou leven dat je alleen maar geeft, maar dat het een wisselwerking is.

 

 

Spelen met situaties

Alles kan altijd erger

Re evalueer je leven continue

Bepaal het absolute dieptepunt in je leven en neem dit als nulpunt

Behandel mensen zoals ze behandeld willen worden of zoals jij wilt dat ze zijn

Win the hearts and minds

Free your mind and your ass will follow

 

Maak dingen logisch, als iets niet logisch is dan is het niet correct of je kent de logica ervan nog niet

Algemene kennis ………….kennis is macht

Niet alleen dingen leren die intressant zijn maar ook orienteren leren die ogenschijnlijk onintressant lijken.

Bewust investeren in jezelf. Als jij niet investeert in jezelf dan doet niemand dat. 

JIJ moet weten wat jij waard bent.

Wat is het ergste wat me kan gebeuren ?????als ik dingen verander, maar ook wat is het ergste wat mij kan gebeuren als ik blijf zoals ik ben……….

Stel korte en lange termijndoelen en probeer dat ook actief te realiseren.

 Begrijpen van processen

In beginsel simpele controle

Hoe is je salaris, CAO opgebouwd

Humor

 

Inner circle of Trust

 

Wat belangrijk is dat je jezelf in het middelpunt van je eigen leven stelt. Je leeft maar 1 keer en je moet net voordat alles ten einde is kunnen zeggen dat je spijt hebt van de dingen die je gedaan hebt en niet van de dingen die je niet gedaan hebt.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat we in een sociaal model leven die we maatschappij noemen. In deze structuur moeten we dus met andere mensen omgaan. Blijf selectief hierin. Bouw voor jezelf een inner en een outer circle of trust op. Probeer voor jezelf na te gaan wie is echt belangrijk in je leven, wie kun je vertrouwen geven en loyaliteit en wie minder. Hierdoor kun je mensen een concrete plaats geven in je leven en kun je een duidelijk onderscheid maken in je vrienden- en kennissenkring.

De mensen in de innercircle krijgen absoluut vertrouwen en loyaliteit en van die mensen kun je hetzelfde ook verwachten. De mensen in de outercircle ken je gewoon . Alle andere mensen zijn er om de wereld te vullen en meer ook niet. Je kunt van die andere mensen in beginsel ook niet verwachten dat zij jou willen helpen en ondersteunen. Ze zijn de noodzakelijke logistie om de wereld draaiende te houden en meestal zijn ze er om jou het leven moeilijker te maken.

Als je voor jezelf deze methodiek eens uitprobeert dan kom je waarschijnlijk tot een paar verassende conclusies. Je leert je omgeving beter kennen. Je leert mensen waarderen die het waard zijn.

Belangrijk is het dus om inzicht te krijgen in JOUW wereld. Zorg ook ervoor dat je mensen niet te snel toelaat in je innercircle. Het spreekwoord gaat dan op dat je respect niet hebt maar moet verdienen. Zorg ervoor dat JOUW innercircle heilig is!!