04 - Katalog‎ > ‎3 - 5 groszy‎ > ‎

1840


 Nakład
 rocznika
 Pusch
 Demmeni
 7.095.656
7.081.397

Pięciogroszówki z datą 1840 bito z przerwami w latach 1840 - 1863.
Poniższa tabela zawiera ilości pięciogroszówek 1840 wybijanych w mennicy w kolejnych latach.

 ROCZNIK PUSCH
DEMMENI
 ROCZNIK PUSCH
DEMMENI
 1840 126.991
126.991
 1853 483.747
483.654
 1841  0 0
 1854 476.777
468.268
 1842 896.332 892.332
 1855 360.272
360.000
 1843 101.244
101.244
 1856 40.000
40.000
 1844 108.904
108.904
 1857 0
67.212
 1845 231.870
231.870
 1858 67.212
0
 1846 1.113.204
1.113.204
 1859 254.440
254.440
 1847 0
0
 1860 120.000
120.000
 1848 0 0
 1861 360.000
360.000
 1849 1.488.856
1.487.712
 1862 240.000
240.000
 1850 57.212
57.150
 1863 20.000
20.000
 1851 548.595 548.416
 1864 0
0
 1852  0 0
 1865 0
0

Konsekwencją długiego okresu produkcji pięciogroszówek z datą 1840 jest duża ilość odmian i wariantów. Ponieważ nie zachowała się dokumentacja mennicy, nie można z całkowitą pewnością ustalić kiedy bito poszczególne odmiany.
Na zakończenie pracy A. Schmidta - Wiadomości Numizmatyczne, rok XXV (1981), zeszyt 3-4 (97-98) omawianej szerzej w części dot. dziesięciogroszówek autor przedstawił swoją propozycję chronologii i wysokości nakładów poszczególnych odmian. Ustosunkuję się do niej na kolejnych stronach prezentujących znane odmiany monety 5 groszy 1840 opierając się głównie na analizie rysunku awersu i analogiami z odmianami dziesięciogroszówek.

Nieprecyzyjne opisy awersów pięciogroszówek 1840 u Wittyga, Plagego i Berezowskiego utrudniają przypisywanie poszczególnych odmian numerom katalogowym. Katalog Bitkina nie pozostawia wątpliwości, że najrzadsza odmiana (Plage 141 - odmiana) to moneta z herbem Moskwy ze św. Jerzym w płaszczu.
Wittyg wyróżnia awersy z ogonem szerokim i wąskim. U Plage go nr 140 to "jak nr 139" (czyli jak w pospolitszej odmianie rocznika 1839), a nr 141 to "jak nr 140, lecz ogon orła inny". Berezowski nr 770 opisuje "ogon szeroki" i podaje, że to Plage 140. Analogicznie Berezowski 771 to "ogon wąski" = Plage 141.
Mając przed sobą monetę, której nie można porównać z innym egzemplarzem trudno orzec, czy ogon jest wąski, czy szeroki. Jest kilka dodatkowych szczegółów ułatwiających rozróżnienie odmian awersu pięciogroszówek.
Plage 140 =  ogon szeroki
 Plage 141 = ogon wąski
herb Moskwy - niski, szeroki
herb Moskwy - wysoki, wąski
skrzydła smoka długie
skrzydła smoka krótkie
brak dodatkowych piór między ogonem, a łapami
dodatkowe pióra między ogonem, a łapami
przed koniem ogniwo łańcucha orderu św. apostoła Andrzeja - tarcza z krzyżem X
przed koniem ogniwo łańcucha orderu św. apostoła Andrzeja - dwugłowy orzeł cesarski

Awers z "szerokim ogonem" występuje na odmianach bitych w latach czterdziestych. "Wąski ogon" pojawia się na monetach bitych później.

 ODMIANA / WARIANT
 
a / a
Święty Jerzy w zbroi z płaszczem
b / a
Szeroki ogon orła, G bez pionowego szeryfa
b / b
Szeroki ogon orła, G z pionowym szeryfem,
cyfra 5 niska, pochylona w lewo, wąskie oczka w ósemce
b / c
Szeroki ogon orła, G z pionowym szeryfem,
cyfra 5 wysoka, pochylona w prawo, szerokie oczka w ósemce
b / d
Szeroki ogon orła, G z pionowym szeryfem,
cyfra 5 wysoka, ustawiona prosto, szerokie oczka w ósemce
c / a
Mała kropka po GROSZY
c / b
Duża kropka po GROSZY
d / a
Duża kropka po 5
e / a
Kropki po 5 i GROSZY
f / a
Wąski ogon orła, G z pionowym szeryfem,
cyfra 5 niska, pochylona w lewo, szerokie oczka w ósemce
 f / bWąski ogon orła, G z pionowym szeryfem,
cyfra 5 niska, pochylona w lewo, wąskie oczka w ósemce

Aktualna oferta rocznika na Allegro.
Archiwalne notowania z Allegro.
Archiwalne notowania WCN.