04 - Katalog‎ > ‎4 - 10 groszy‎ > ‎1840‎ > ‎

10 groszy 1840 - d/a

Odmianad
Warianta
 Numery katalogowe
 Plage 108
 Berezowski 797 - odmiana, wycena 2,00
 Kopicki 9387 (nie wyróżnia odmian)
 Bitkin 1182
 Czapski 7953
 Parchimowicz 1027f (nie wyróżnia
 odmian)
 G. M. Romanow 176 (nie wyróżnia odmian, w dopisku informacja o monetach z kropkami po roku, GROSZY i nominale.)
Awers
 Rewers


 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza Kropka po GROSZY
 Przymknięte dzioby orła, długie języki
 G w GROSZY z pionowym szeryfem
 Smok z długimi skrzydłami
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2
 Ogon orła - wąski, 7 piór Pięć listków pod jedynką w dacie.

Pisząc artykuł do BN przyjąłem, że monety z kropką po GROSZY bito po monetach z kropką po 10. Motywowałem to istnieniem monet z tym rewersem w połączeniu z awersem nowego typu (z szeroko rozwartymi dziobami orła) występującym na monetach bitych później, aż do roku 1865. Wiadomość o istnieniu takiej kombinacji awers/rewers pojawiła się na cafe Allegro, ale przez dwa lata intensywnych poszukiwań nie udało mi się dotrzeć do takiej monety.
W tej sytuacji naturalne wydaje się przestawienie kolejności emisji i przyjęcie, że najpierw bito monety z kropką po GROSZY, a w roku następnym monety z kropką po 10.
Potwierdził to R. Janke publikując w BN 2011:2 notatki K. Beyera.
Moneta bita w roku 1845.