04 - Katalog‎ > ‎4 - 10 groszy‎ > ‎

1840


 Nakład
 rocznika
 Pusch
 Demmeni
 60.789.229
63.349.403

Dziesięciogroszówki z datą 1840 bito do roku 1865.
Od kiedy je bito, dokładnie nie wiadomo. Demmeni i Pusch podają, że nastąpiło to dopiero w roku 1842, ale pewne przesłanki zdają się wskazywać, że produkcję dziesięciogroszówek 1840 podjęto już wcześniej
Poniższa tabela zawiera ilości dziesięciogroszówek 1840 wybijanych w mennicy w kolejnych latach.

 ROCZNIK PUSCH
DEMMENI
 ROCZNIK PUSCH
DEMMENI
 1840 0
0
 1853  1.200.175 1.200.000
 1841  0 0
 1854  1.538.000  1.660.647
 1842  877.357 863.357
 1855  2.857.906  2.857.500
 1843  1.088.576  1.088.590  1856  1.316.324  1.448.240
 1844  812.177  810.177  1857  226.367  477.914
 1845  829.965  925.589  1858  2.716.899  2.893.020
 1846  2.005.842  2.005.840  1859  2.427.778  2.000.000
 1847  1.445.158  1.445.158  1860  3.880.200  3.880.000
 1848  4.477.382  6.677.382  1861  5.879.600  5.880.000
 1849  757.713  757.339  1862  4.380.000  4.380.000
 1850  65.132  65.089  1863  1.490.000  1.490.000
 1851  516.678  516.561  1864  10.000.000  10.000.000
 1852  0  0  1865  10.000.000  10.000.000

Konsekwencją długiego okresu produkcji dziesięciogroszówek z datą 1840 jest duża ilość odmian i wariantów. Ponieważ nie zachowała się dokumentacja mennicy, nie można z całkowitą pewnością ustalić kiedy bito poszczególne odmiany.
Pierwszą poważniejszą próbę ustalenia chronologii dziesięciogroszówek z datą 1840 podjął A. Schmidt - Wiadomości Numizmatyczne, rok XXV (1981), zeszyt 3-4 (97-98). Główną tezą tej pracy jest stwierdzenie, że cały okres emisji tej monety należy podzielić na pięcioletnie podokresy, w których bito kolejno monety z wieńcem laurowym w typie monet z lat 1835-1839, monety z wieńcem laurowym nowego typu i kropką po 10, z kropką po GROSZY, z kropką po roku i w końcu - bez kropek.
Zaproponowane przez Schmidta, chronologia odmian i oszacowanie ich nakładów nie odpowiadają obserwowanej częstotliwości występowania odmian.
W roku 2009 opublikowałem w Biuletynie Numizmatycznym (nr 2) artykuł "Chronologia dziesięciogroszówek Królestwa Polskiego z datą 1840" oparty na analizie rysunku stempli podbudowanej oszacowaniem rzadkości  ich występowania. Wnioski zawarte w tym artykule są uwzględnione w opisach odmian i wariantów umieszczonych na tej stronie.

Dotarła do mnie wiadomość, że wkrótce ukaże się w Biuletynie Numizmatycznym opracowanie korygujące i uściślające moją hipotezę. Opracowanie oparte na zapiskach znakomitego XIX-wiecznego numizmatyka, Karola Beyera. Kiedy ukaże się ten artykuł wprowadzę do katalogu konieczne korekty i uzupełnienia.

23-10-2011 - W Biuletynie Numizmatycznym nr 2/2011 ukazał się artykuł Pana Rafała Janke, a w nim informacja o rękopisie Karola Beyera zawierającym informację o rocznikach, w których bito bilonowe monety z kropkami na rewersie. Więcej szczegółów na moim blogu. W związku z powyższym wprowadziłem korekty w tabeli w rozdziale Chronologia.

 ODMIANA / WARIANT
 
a / a
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-3-3-0, G bez szeryfa
 Centralna część rewersu cięta od ręki.
a / b
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-3-3-0, G bez szeryfa
 W dacie przeróbka cyfry 3 na 4.
a / c
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-3-3-0, G bez szeryfa
 Data bez przeróbki cyfry 3 na 4. (odmiana wątpliwa?)
a / d
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-3-3-0, G z szeryfem
 Data bez przeróbki cyfry 3 na 4.
 b / a
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G bez szeryfa
 4 listki pod 1.
 b / b
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G z szeryfem
 4 listki pod 1.
 c / a
 Kropka po dacie.
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G bez szeryfa
 4 listki pod 1.
 c / b
 Kropka po dacie.
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G z szeryfem
 4 listki pod 1.
 c / c
 Kropka po dacie.
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G z szeryfem
 5 listków pod 1.
 d / a
 Kropka po groszy.
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G z szeryfem
 5 listków pod 1.
 e / a
 Kropka po 10.
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G z szeryfem
 5 listków pod 1.
 f / a
 Bez kropek
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, przymknięte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G z szeryfem
 5 listków pod 1.
 g / a
 Bez kropek
 Święty Jerzy w zbroi bez płaszcza, otwarte dzioby
 Jagódki w gałązce laurowej 1-2-1-2, G z szeryfem
 5 listków pod 1.
 g / b
 Znak mennicy W - W
 g / c
 Przeróbka daty: 1 na 4

Aktualna oferta rocznika na Allegro.
Archiwalne notowania z Allegro.
Archiwalne notowania WCN.