___________________________________________________________

ยินดีต้อนรับและสวัสดีผู้เยี่ยมชม
E-portfolio นักศึกษา ของ นาย เกริกไกวัล คำคง
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงผลงาน ความรู้ ตามที่ต่างๆ
ข้อมูลนักศึกษา ภายใต้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมินผลการเรียนโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
"โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning)"

ติดต่อได้ที่ FB: pang pond

ปฏิทิน

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

วันที่ & เวลา