HISTORIE

Z historie včelařství.

www.poutnik-jan.cz
První zmínka o Cechu včelařství je z období Břetislava I.(1084) . 
Medař - včelmistr, byl svobodný pán, který odevzdával daň pouze panovnickým dvorům a to ve vosku. Další úpravy práv Cechu včelařů upravil ve svém lesním zákonu císař římský Karel IV. Ten pod pohrůžkou ztráty končetin či úplného stětí zapověděl poškození včelího díla, nebo jeho zcizení. V této době zaznamenalo   včelařství značný nárůst. Začaly se také osamostatňovat další cechy jako např. Perníkáři, i výrobci medoviny. V této době se více  pilo medoviny než piva.
Doba husitských válek v 15. století pozastavila růst tohoto řemesla. Převahu cechu Medařů pak zcela zastavila až 30.letá válka. Úbytek téměř 1/2 obyvatel následkem přetrvávajících bojů, plenění měst a obcí, pak opakujících se morových epidemií zcela zastavilo populační rozmach tohoto řemesla. 
Osvícená panovnice Marie Terezie , zřízením Včelařské školy ve Vídni opět pozvedla potřebu a přínos včelařů. Roku 1864 byl založen první spolek včelařů v císařství Rakousko Uherském v Čechách a to na Chrudimsku. Následovalo založení
www.iamflying.info
 spolku Moravská včela v Brně prof. Johanem George Mendelem. Tento známý biolog a včelař (podílel se na založení odborného časopisu Moravská včela) byl rodištěm z Hynčic u Nového Jíčína. Po ustavení včelařského spolku na Moravě bylo prosazeno                                   u zemského rady v Opavě ustavení také Slezského spolku se sídlem v Opavě. Pak se spolky na území Moravy i Slezska zakládají rychlým tempem.
Založení Krmelínského spolku.


Krmelínský spolek včelařů byl založen 7.1.1917 ustavujícím zasedání 25. občanů vlastnící včelstva na katastru obce Krmelín. 
Na členské schůzi 18.dubna 1920 schválili název Včelařský spolek "Dobrohost".
Název byl užíván až do začátku II. světové války.
Zápis z roku 1921. Spolek má 25 členů a 188 včelstev.

Podřízené stránky (1): Školní včelín