ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เตรียม ซ้อมดนตรี เปิดหมวกถนนคนเดิน 

ชนะเลิศ ขบวนกีฬาสีแข่งประกวด หุ่นยนต์ชักคะเย่อ รองดับ 1

แข่งฟุตบอล
แข่งขันฟุตบอลComments