หน้าแรก

 ^-^..ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของครูพลอยนะจ๊ะ..^-^

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ สพฐ. เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน สมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ ( คลิกดูสาระสำคัญของ Growth Mindset) โดยเน้นให้โรงเรียนตีความ ทำความเข้าใจ และให้ความหมายด้วยตนเอง ให้โรงเรียนใช้พลังความคิด การปฏิบัติ และการบริหารจัดการของตนเอง ไม่มีงบประมาณพิเศษสนับสนุนให้...มีเพียงการสนับสนุนเชิงวิชาการ และกำลังใจที่จะมอบให้ สำหรับ 100 ผลงานที่น่าสนใจ/โดดเด่น และเกียรติบัตรสำหรับผู้ดำเนินการต่อเนื่องและผลงานน่าสนใจดููรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ สนก. หรือที่ http://goo.gl/DNWa5Lสมัครเข้าร่วมโครงการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด และ ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ สมัครวันนี้ ถึง 10 ก.ค. 2558
    ส่ง 24 ก.ค. 2558 23:55 โดย Kruploy Booncherdchu
  • ประชุมปฏิบัติการ Google Sites ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ง านพัฒนาบุคลากร ฝ่าสยบริหารวิชาการ  โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง  จัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน  30   คน โดยมี นายปกรณ์  วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:06 โดย Kruploy Booncherdchu
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทิน ครูพลอยนะจ๊ะ