SKAITYKLA‎ > ‎

Literatūra


Literatūros sąrašas psichikos sveikatos temomis (lietuvių kalba)

Sudarė: Ona Kristina Polukordienė

Sąrašo papildymas tęsiamas


TURINYS

Bendroji psichologija 

Biblioterapijai

Kalbos problemos

Krizės, savižudybės, netektys, traumos

Mirtis

Negalė

Pedagoginė psichologija

Priklausomybės

Psichikos sveikata ir sutrikimai

Psichologijos, psichoterapijos, filosofijos istorija, biografijos, klasikai

Psichologinė parama

Psichoterapija, psichologinis konsultavimas

Psichoterapija grožinėje literatūroje

Relaksacijos metodai

Religija ir psichologinė parama

Savišvietai - savipagalba

Seksologija, lyčių psichologija

Socialinė psichologija

Šeima

Vadyba

Vaikai (smurtas, krizės, rizikos grupės, kitos problemos)

Žodynai

 

Bendroji psichologija

 1. Bendroji psichologija: Vadovėlis / A.Jacikevičius, A.Gučas, E.Rimkutė. – V.: Mokslas, 1986. – 280 p.
 2. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vadovėlis XI – XII klasėms. - Vilnius: “Tyto alba”, 2002.- 278 p.
 3. Gučas A. Psichologijos raida Lietuvoje. – Vilnius: Mintis, 1968. – 208 p.
 4. Lietuvos psichologija amžių sandūroje / Konferencijos, skirtos A.Gučo 90 – mečiui, medžiaga. - Vilnius: VU leidykla, - 1998.- 188 p.
 5. Myers David G. Psichologija / vert.iš anglų k.. - Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2008. - 1080 p.
 6. Merleau - Ponty M. Juslinio suvokimo fenomenologija / vert. iš pranc. k. J.Skersytė ir N. Keršytė. - V.: Baltos lankos. - 2018. - 571 p.
 7. Navickas V. Pažinimo psichologija / Mokymo priemonė. – Kaunas: Šviesa, 1990. – 45 p.
 8. Valickas G. Psichologinės asocialaus elgesio ištakos. Monografija aukštųjų mokyklų studentams. – V.: LTA, 1997. – 217 p.


Biblioterapijai

 1.  Levas Tolstojus. Ivano Iljičiaus mirtis: apysaka. Iš rusų kalbos vertė Eduardas Levinskas. – Vilnius: Metodika, 2010. – 112 p.


Kalbos problemos

 1. Bagdonavičius T. Mikčiojimas - sėkmės ženklas - Vilnius, 2009. - 29 p.
 2. Dell Carl W. Mokinių mikčiojimo šalinimas / Vadovas logopedams/Amerikos mikčiojimo fondas. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2000. – 90 p.
 3. Fraser Malcolm. Mikčiojančiųjų saviterapija. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 1998. – 104 p.
 4. Giedrienė R. Pradinukų kalbėjimo sutrikimai. – Kaunas: Šviesa, 1986. – 104 p.
 5. Jūsų vaikas mikčioja… Patarimai tėvams / Sudarytojas V.Ramša.- Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras, 1999. – 98 p.
 6. Metodų derinimas šalinant mikčiojimą. Mikčiojančiųjų konsultavimas / Šiaulių universitetas. Specialiosios pedagogikos fakultetas. Specialiojo ugdymo mokslinis centras. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2003. - 123 p.
 7. Patarimai mikčiojantiems . – V.: Mokslas, 1992. – 72 p.

 

Krizės, savižudybės, traumos

 1. Anneberg I. Sielvartas po savižudybės. Knyga tiems, kuriuos paliko / Vert.iš danų k. – V.: "Tyto alba", 2006. – 415 p.
 2. Benjamin J., Pfluger B. Nepažįstamasis ant tilto: mano kelionė iš nevilties į viltį. - V.: Sofoklis, 2019. - 255 p.
 3. Europos psichologinės pagalbos linijos vaikams ir jaunimui. Geros praktikos rekomendacijos. Leidinio autoriai ir redaktoriai: Hereward Harrison, Peter Irgens, Sarah Williams / Vertė Robertas Povilaitis. V.- “Petro ofsetas”, 2002.- 63 p.
 4. Fenigsen Ryszard. Eutanazija. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000.- 160 p.
 5. Gailienė D. Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje.-Vilnius: Tyto alba, 1998.- 184 p.
 6. Gailienė D. Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. - Vilnius: „Tyto alba, 2008. - 245 p.
 7. Herman, Judith Lewis. Trauma ir išgijimas: prievartos pasekmės – nuo buitinio smurto iki politinio teroro / vertimas iš anglų k. – Vilnius: Vaga, 2006. – 376 p.
 8. Jobes David. A. Savižudybių rizikos valdymas. CAMS sistema. Vert. Iš angl.k. – Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2017. – 262 p.
 9. Įskaudinta meilė: skyrybos: išgyventi ir kilti / parengė Elvyra Kučinskaitė. - Vilnius: Tyto alba, 2015. - 289 p.
 10. Kalsched D. Vidinis traumos pasaulis. Archetipinė žmogaus dvasios gynyba. - Vilnius: Vaga, 2016. - 358 p.
 11. Knyga be pavadinimo / Nusižudžiusiųjų artimųjų istorijos, padedančios išgyventi. Idėjos autorius M. Majauskas, istorijas perteikė E. Kučinskaitė. V.: Alma littera, 2017. - 288 p.
 12. Krizių valdymas mokyklose / Metodinė medžiaga mokyklų krizių valdymo komandoms. Medžiagą parengė: dr. Kristina Ona Polukordienė, dr. Paulius Skruibis,
 13. Marija Bagdonienė, Virginija Rekuč, Irma Skruibienė. – Vilnius: Jaunimo psichologinės paramos centras, 2010. – 62 p. (Projekto vykdytojas ir leidėjas - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ).
 14. Laz M. Gyvenimas po skyrybų: praktiški patarimai, kaip pradėti gyvenimą iš naujo. – V.: Dialogo kultūros institutas, 2004. – 80 p.
 15. Moksleivių savižudybės: rizikos veiksniai ir pagalbos principai/ N.Žemaitienė, L.Jaruševičienė. Kaunas: Kauno jaunimo sveikatos centras, 2000. - 104 p.
 16. Plužek Z. Pastoracinė psichologija/vert.iš lenkų k.-V.: Amžius, 1996.- 319 p.
 17. Savižudybės prevencija. Atmintinė pirminės sveikatos priežiūros darbuotojams/Vert.į lietvių kalbą. Pasaulinė Sveikatos Organizacija. V.: Valstybinis psichikos sveikatos centras, 2000.- 18 p.
 18. Polukordienė O.K. Psichologinės krizės ir jų įveikimas /Pagrindinės žinios apie krizių ir savižudybių prevenciją, intervenciją ir postvenciją / praktinis vadovas. – Vilnius: Heksagrama, 2003. – 99 p.
 19. Savižudybių prevencija mokyklose / Metodinė medžiaga mokykloms. Parengė: dr. Kristina Ona Polukordienė, dr. Paulius Skruibis, Virginija Mikėnienė, Jelena Trofimova. Vilnius: Jaunimo psichologinės paramos centras, 2012. - 52 p.(Projekto vykdytojas ir leidėjas-Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ).
 20. Shneidman Edwin S. Savižudžio sąmonė. – Vilnius: VIA RECTA, 2002. – 151 p.
 21. Skruibis P. Ryšys tarp nuostatų savižudybių atžvilgiu ir suicidinių tendencijų. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, psichologija (06S). - 2008. - 124 p.
 22. Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai / sudarė D.Gailienė. – Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004. – 272 p.
 23. Vaikas - smurto auka: teisiniai, psichologiniai ir socialiniai aspektai / Autorių kolektyvas. -  Vilnius, 2010. – 116 p.
 24. Van der Kolk, Bessel. Kūnas mena viską: kaip išgydyti kūno, proto ir sielos traumas / vert. iš angl. k. D. Urbonė. - Vilnius: Liūtai ne avys, 2020. - 640 p.
 25. Žemaitienė N. Už tylos sienos / Savižudybių prevencijos gairės mokyklose. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2006. – 96 p.

 

Mirtis/Netektys

 1. Fenigsen Ryszard. Eutanazija. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000 .- 160 p.
 2. James, John W., Friedman R., Landon Matthews L. Kai sielvartauja vaikai: suaugusiesiems, kad jie išmoktų padėti vaikams lengviau išgyventi artimųjų mirtį, tėvų skyrybas, augintinio netektį, persikraustymą ir kitas permainas / vert. iš anglų k. – Vilnius: Tyto alba, 2007, - 311 p.
 3. Kubler-Ross E. Apie mirtį ir mirimą: pašnekesiai su mirtinais ligoniais/ V: Katalikų pasaulis, 2001.- 336 p.
 4. Navickas V. Mirties samprata vaikystėje. - Vilnius, 2003. – 64 p.
 5. Netektys. Draugo laiškai–II. Leidinio sudarytojai K.O.Polukordienė, A.Kazlauskaitė, P.Skruibis, R.Aleliūnaitė, M.Bagdonienė.–Vilnius: Heksagrama, 2005, - 72 p.
 6. Polukordienė O.K. Netekčių psichologija. - Vilnius, 2008. – 112 p.
 7. Ware, Bronnie. 5 dažniausios apgailestavimų priežastys mirštant: kaip išeinantieji permaino mūsų gyvenimus / vert. iš anglų k. Tadas Jurevičius. - Kaunas: Mijalba, 2013. - 224 p.
 8. Yalom Irvin D. Žiūrėti į saulę. Kaip įveikti mirties baimę /vert. iš anglų k. - K.: Žmogaus psichologijos studija. 2008. - 311 p.

 

Negalė

 1. Albom M. Antradieniai su Moriu: senatvė, jaunystė ir svarbiausia gyvenimo pamoka / vert. iš anglų k. – Kaunas: „Trigrama", 2008. – 216 p.
 2. Beisser Arnold. Skrydis be sparnų. Praradimų, negalios ir išgijimo apmąstymai. V.:VU spec.psichologijos laboratorija, 2004.-136 p.
 3. Epilepsija ir šeima. Parengta pagal Amerikos epilepsijos fondo publikacijas. V.: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”, 2000. – 32 p.
 4. Gedminaitė N. Pagrindinės psichologo darbo kryptys ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje. / Metodinės rekomendacijos. Vilnius, 1998. - 15 p.
 5. Globa / Ann Bakk, Karl Grunewald ir kt./ vert.iš švedų kalbos. – Vilnius: Avicena, 1998.- 300 p.
 6. Jun G. Vaikai, ne tokie kaip kiti. Vilnius: Mokslas. - 1987. - 159 p.
 7. Jūs – neįgalaus vaiko šeima. Medžiagą parinko ir apibendrino A.Avramenko. V.: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”, 2001. – 64 p.
 8. Kurčias vaikas šeimoje. Vilnius, - 1999.
 9. Litvakas A. Aklųjų ir silpnaregių psichologijos bruožai. Vilnius: VVU, 1976. – 251 p.
 10. Majevskis T. Aklieji tarp reginčiųjų / vert.iš lenkų k. – V.: Mintis, 1980.-133 p.
 11. Migaliova D. Miela mama, mielas tėti. / Patarėjas sutrikusios psichikos vaikų tėvams. Vilnius, 1995.- 36 p.
 12. Negalės žmonės sugrįžta į visuomenę. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius doc.Dainius Pūras. II-asis papildytas leidimas. Vilnius: „Viltis“, 1997.-82 p.
 13. Ruškus J. Negalės fenomenas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2002. – 203 p.
 14. Ruškus J. Neįgalusis asmuo ir visuomenė. Sąveikos raida ir perspektyva. Šiauliai, 1997. - 63 p.
 15. Ruškus J. Negalės psichosociologija. Šiauliai, 2001.- 104 p.
 16. Sutrikimų klasifikacija. Vilniaus universiteto leidykla., 1995. - 30 p.
 17. Tėvams apie integruotą mokslą. II-asis leidimas. V.:Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”, 2000. – 40 p.
 18. Traberas Ž. Jis mane paėmė už rankos ir… V.: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”, 2000. – 24 p.
 19. Utkus A., Jusienė R. Dauno sindromas. Vilnius, 1997. - 56 p.

 

Pedagoginė psichologija

 1. Gage N.L., Berliner D.C. Pedagoginė psichologija. Vilnius: Alna litera, 1994. – 623 p.
 2. Giedrienė R., Monkevičienė O. Kodėl nemiela mokykla? / Vadovas mokytojams, dirbantiems su mokymosi sunkumų turinčiais vaikais. Vilnius: Leidybos centras, 1995. – 91 p.
 3. Gučas A. Vaiko ir paauglio psichologija. – K.: Šviesa, 1990. – 282 p.
 4. Ignatavičienė S., Žukauskienė R. Rizikos grupės vaikai / Metodinės rekomendacijos pedagogams. – Vilnius: Leidybos centras, 1995. – 22 p.
 5. Oaklander Violet. Langas į vaiko pasaulį. / vert. iš anglų k. - Kaunas: Žmogaus psichologijos studija, 2007. - 310 p.
 6. Pileckaitė – Markovienė M. Šeima ir tėvų globos netekusio vaiko raida / M.Pileckaitė – Markovienė, T. Lazdauskas. – V.: Vaga, 2007. – 104 p.
 7. Pileckaitė-Markovienė M. Vystymosi psichologija: vaikystė / M.Pileckaitė Markovieinė, D.Nasvytienė, D.Bumblytė. – V.: Enciklopedija, 2004. – 144 p.
 8. Pileckaitė – Markovienė M., Bumblytė D. Motinystės psichologija. Metodinis leidinys aukštosioms mokykloms. – V.: „Presvika“, 2004. – 2004. – 94 p.
 9. Priešmokyklinis ugdymas. Pirma knyga/Straipsnių rinkinys. Sudarytojos: L.Jankauskienė, O.Monkevičienė, G.Šeibokienė. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, - 2002. - 60 p.
 10. Socialinių įgūdžių ugdymo vadovas. Vilnius: Pedagoginis psichologinis centras, 2001. – 132 p.
 11. Sturlienė N. Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“. – Kaunas: „Arx Baltica“ spaudos namai, 2007. – 100 p.
 12. Žilienė D. Žmogaus slėpiniai ir pedagogika: metodinis leidinys mokytojams ir tėvams. – V.: Valdorfo pedagogikos centro l-kla, 1997. – 130 p.

 

Priklausomybės

 1. Anoniminiai alkoholikai / vert.iš anglų k. Alcoholics Anonymous World Services, INC.,New York, 1-as leidimas liet.kalba, 1991. – 161 p.
 2. Apie narkomanijos prevenciją. Rekomendacijos policijos pareigūnams. V: Vaiko namas, 2003. – 64 p.
 3. Bulotaitė L. Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje. Metodinė medžiaga mokytojams, Vilnius, 1999,- 24 p.
 4. Bulotaitė L. Priklausomybių psichologiniai aspektai.- Vilnius, VU leidykla, 1998. – 50 p.
 5. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų / vert. Iš anglų k. Alcoholics Anonymous World Services, INC.,New York, 1-as leidimas liet.kalba, 1992. – 190 p.
 6. Norwood R. Moterys, kurios myli per stipriai: kai trokštate ir viliatės, kad jis pasikeis/vert.iš anglų k.- Vilnius: VIA RECTA, 2003. – 254 p.
 7. Woititz J.G. Suaugę alkoholikų vaikai. - Kaunas: UAB "Dargenis", 1999. - 143 p.

 

Psichikos sveikata ir sutrikimai

 1. Anthony W., Cohen M., Farkas M. Psichiatrinė reabilitacija / vert. iš anglų k. – Estija: Tallinna Raamatutrukikoda, 1998. – 243 p.
 2. Attwood T. Aspergerio sindromas: išsamus vadovas / iš anglų k. vertė Ž. Aleškaitienė. - Vilnius: Margi raštai, 2013. - 424 p.
 3. Byrachas A. Kovokime su nemiga. – Vilnius: Mokslas, 1983. – 96 p.
 4. Bredesen Dale E. Įveikti Alzheimerį. Pirmoji veiksminga prevencijos ir gydymo programa / vert. iš anglų k. - Vilnius, Tyto Alba, 2018. - 292 p.
 5. Carter Rosalynn, Golant Susan K. Pagalba sergančiajam psichikos liga / vert. iš anglų k. - Vilnius, Ženevos iniciatyva psichiatrijoje, 2002. – 267 p.
 6. Daubaras G. Somatinių ligonių psichikos sutrikimai. – Vilnius: „Inter Nos“, 2001.-215 p.
 7. Dembinskas A. Depresija / Psichopatologija, klasifikacija, gydymas. Mokomoji knygelė. – V.: VU leidykla, 1999. – 60 p.
 8. Depresija – pagydoma liga. -Vilnius, RVPL informatikos skyrius, 1999.-43 p.
 9. Dilling H., Reimer Ch. Psichiatrija ir psichoterapija / Vert. iš vok.k. – V.: Avicena, 2000.-271 p.
 10. Germanavičius  A. Bendruomenės (socialinės) psichiatrijos pagrindai. Psichikos ligonių reabilitacija bendruomenėje: vadovėlis aukštųjų mokyklų medicinos, visuomenės sveikatos, ergoterapijos, slaugos, socialinio darbo, psichologijos ir teisės specialybių studentams. Vilnius: Leidykla „BMK“, 2008.-204 p.
 11. Germanavičius A., Pečiulis S. Paciento ir daktaro patarimai, kaip rūpintis psichikos sveikata. – Vilnius: „Rotas“, 2009. – 23 p.
 12. Germanavicius A., Povilaitienė I. Pirmasis psichozės epizodas: biopsichosocialinis modelis. Mokomoji knyga medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, ergoterapijos  specialybių studentams. – Vilnius: Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras, 2010. – 111 p.
 13. Kaip organizuoti savipagalbos grupes: rekomendacijos psichikos sveikatos paslaugų vartotojams ir jų šeimoms“ / sudarytoja ir vertėja Elona Ilgiuvienė.–Vilnius: „Frisko reprocentas“, 2001.– 48 p.
 14. Lange-Ernst, Maria-Elisabeth. Efektyvus depresijų ir baimės ligų gydymas: medicininiai aspektai, natūralūs gydymo būdai, papildoma informacija internete. – Vilnius: UAB “Knygų spektras”, 2002. – 96 p.
 15. Lowen Alexander. Depresija ir kūnas. Veiksmų planas / vert. iš anglų k. Jurgita Ruškytė, Lina Navickaitė. - V.: "forSMART", 2014. - 282 p.
 16. Psichiatrija / A.Dembinskas. – Vilnius, UAB “Vaistų žinios”, 2003. – 738 p.
 17. Psichikos sveikatos paslaugos bendruomenėje. Psichosocialinės reabilitacijos asociacijos ir Ženevos iniciatyvos psichiatrijoje leidinys. – V.: „Progretus“, 2003. – 78 p.
 18. Psichologija medicinoje / A.Dembinskas., A.Alekseičikas, D.Gailienė ir kt. – V.:Mokslas, 1981. – 136 p.
 19. Pūras D. Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus.- Vilnius: Viltis, 2000.- 72 p.
 20. Riemann F. Pagrindinės baimės formos / vert. iš vok.k. – Vilnius: Alma littera, 2004. – 288 p.
 21. Rothenberg Mira. Vaikai smaragdo akimis: istorijos apie ypatingus berniukus ir mergaites.-Vert.iš anglų k. – V.: UAB “Pozicija”, 1996. – 287 p.
 22. Skarderud F. Nerimas. Klajonės po modernųjį Aš / vert. iš norvegų k. A.Bagočiūnaitė. - V.: Tyto Alba, 2017. - 502 p.

Psichologijos, psichoterapijos, filosofijos istorija, biografijos, klasikai

 1. Adler A. Žmogaus pažinimas / vert.iš vok.k. – V: Vaga, 2003.- 224 p.
 2. Bakewell S. Egzistencialistų kavinėje / vert. iš anglų k. V. Uzėlaitė. - V.:"Tyto alba", 2019. - 390 p.
 3. Bugental, James F.T. Menas būti gyvam: egzistencinės tapatybės paieškos: paciento ir psichoterapeuto dialogas humanistinėje psichoterapijoje / iš anglų k. vertė V. Uzėlaitė. - Vilnius: Vaga, 2014. - 336 p.
 4. Freud S. Anapus malonumo principo: kūrinių rinktinė / vert. iš vok. k. - Vilnius, Vyturys, 1999. - 199 p.
 5. Freud S. Gedulas ir melancholija. Anapus malonumo principo. Ego ir Id / vert. iš vok. k. A. Gailius. - Vilnius: Vaga, 2019. - 165 p.
 6. Freud S. Kasdieninio gyvenimo psichopatologija / vert. iš vok. k. - V.: Mokslas, 1992. - 128 p.
 7. Freud S. Psichoanalizės įvadas. Paskaitos / vert. iš vok.k. - Vilnius: Vaga, 1999. - 426 p.
 8. Freud S. Totemas ir tabu / vert. iš vok. k. - Vilnius: Vaga, 2010. - 224 p. 
 9. Fromas Ė. Menas mylėti. - V.: Valstybinis leidybos centras, 1992. - 96 p.
 10. Fromm E. Turėti ar būti? / vert. iš anglų kalbos J. Kriūnienė. - Kaunas: "Verba vera", 2005. - 280 p.
 11. Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną. Pokalbiai su gydytoju psichiatru - psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku / knygos sudarytojai A. Peškaitis, A. Navickas. - Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2012. - 248 p.
 12. Gučas A. Psichologijos raida Lietuvoje. – Vilnius: Mintis, 1968, - 208 p.
 13. Jung C.G. Psichoanalizė ir filosofija. Rinktinė / Sudarė A. Andijauskas, A. Rybelis. – Vilnius: Pradai, 1999. – 439 p. 
 14. Jung C.G. Raudonoji knyga: Liber Novus / vert. iš vok. A.Merkevičiūtė, vert. iš angl. A.Merkevičiūtė, R.Rybelienė. - V.: Margi raštai, 2017. - 588 p.
 15. Horney K. Mūsų vidiniai konfliktai: konstruktyvi neurozės teorija / vert. iš anglų k. - Vilnius: Apostrofa, 2012. - 287 p.
 16. Horney K. Neurotiška mūsų laikų asmenybė / vert. iš anglų k. - Vilnius: Apostrofa, 2008. - 287 p.
 17. Kierkegaard S. Baimė ir drebėjimas / Vert.iš danų k. – Vilnius: Aidai, 1995. – 211 p.
 18. May Rollo. Drąsa kurti / Vert. iš anglų k. G. Tumėnas. - Vilnius: Gelmės, 2019. - 200 p.
 19. Moustakas Clark E. Vienatvė / Vert. iš anglų k. - K.: Žmogaus psichologijos studija, 2008. - 232 p. 
 20. Prideaux S. Aš dinamitas. Nietzsche's gyvenimas / iš anglų k. vertė A. Žekevičius. - Kaunas: "Jotema", 2020. - 428 p.
 21. Rogers C.R. Apie tapimą asmeniu. Psichoterapeuto požiūris į psichoterapiją.Vertė iš anglų k. A. Kučinskas. V.:VIA RECTA, 2005 – 267 p.
 22. Rosen N. Marta F.: romanas apie Froido žmonos Martos gyvenimą / vert. iš pranc..k. – Vilnius: Alma litera, 2006. – 192 p.
 23. Stone Irving. Proto aistros: biografinis romanas apie Zigmundą Froidą. – Vilnius: Tyto alba, 1999, - 833 p.
 24. Tillich P. Drąsa būti / Vert.iš anglų k. – Vilnius: Vaga, 1999. – 142 p.

 

Psichologinė parama

 1. Draugo laiškai. - Leidinio sudarytojai: K.O.Polukordienė, A.Kazlauskaitė, P.Skruibis, R.Aleliūnaitė . – Vilnius: Heksagrama, 2004. – 144 p.
 2. Europos psichologinės pagalbos linijos vaikams ir jaunimui. Geros praktikos rekomendacijos. Leidinio autoriai ir redaktoriai: Hereward Harrison, Peter Irgens, Sarah Williams / Vertė Robertas Povilaitis. V.- “Petro ofsetas”, 2002.- 63 p.
 3. Ką mums pasakoja vaikai? Vaikų telefono linijos patirtis. V.: RUL Vaiko raidos centras, 2002.– 21 p.
 4. Kaip organizuoti savipagalbos grupes: rekomendacijos psichikos sveikatos paslaugų vartotojams ir jų šeimoms“ / sudarytoja ir vertėja Elona Ilgiuvienė.–Vilnius: „Frisko reprocentas“, 2001.– 48 p.
 5. Klaus Heinrich. Drugeliai prie ligonio lovos. Psichinė pagalba sveikstantiems. / vert. iš vokiečių k. - Vilnius: Alma littera, 1999. - 127 p.
 6. Navaitis G. Psichologinė parama vaikui. – Vilnius: Tyto alba, 1997. – 184 p.

 

Psichoterapija, psichologinis konsultavimas

 1. Geisler Friedel. Psichodrama. Ištakos ir galimybės. – Vilnius: Friskas, 2001. – 151 p.
 2. Gibsonas D. Atsipalaiduok ir gyvenk! / vertė K.Kuzmickas.: “Mažoji poligrafija”, 1999. – 132 p.
 3. Gydyti gyvenimu. Aleksandro Alekseičiko intensyvus terapinis gyvenimas / Sudarytojas Rimantas Kočiūnas. - Vilnius: Logotipas, 2008. - 359 p.
 4. Greenberger D., Padesky K.A. Nuotaika paklūsta protui / vert.iš anglų k. – V.: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2000.- 144 p.
 5. Grupinė psichoterapija Lietuvoje: Teoriniai modeliai ir jų taikymas /sud.Rimantas Kočiūnas. – Vilnius: VIA RECTA, 1999.- 240 p.
 6. Yalom I. Terapijos dovana / vert.iš anglų k. – V.: Alma littera, 2005. – 255 p.
 7. Gudaitė G. Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose.- Vilnius: Tyto alba, 2001. – 362 p.
 8. Gudaitė G. Įvadas į analitinę psichologiją. Mokomoji knyga. II-as papildytas .ir pataisytas leidimas. V.: VU leidykla, 2002.-138 p.
 9. Knygos keičiančios mąstymą. Kognityvinės psichoterapijos rodyklė. Sudarytoja Daiva Širkaitė. - Vilnius: Lietuvos medicinos biblioteka, 2014. - 60 p. http://issuu.com/lmbtau/docs/knygos_keiciancios_mastyma_wwww/1    [žiūrėta 2015 01 27] 
 10. Kočiūnas R. Psichologinis konsultavimas. – V.: LUMEN l-kla, 1995.- 192 p.
 11. Kočiūnas R Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika.- V.: Vilniaus universiteto leidykla, 1998.- 220 p.
 12. Mc Williams Nancy. Psichoanalitinė diagnostika / vert. iš anglų k. A. Nemanienė. - V.: UAB "Vaistų žinios", 2014. - 416 p.
 13. Milašiūnas R. Psichoanalizė: intersubjektyvusis požiūris. - Vilnius: UAB "Vaistų žinios", 2014. - 144 p.
 14. Milašiūnas R. Psichoterapija. Kaip ir kodėl? V.: "Tyto alba", 2017. - 261 p.
 15. Milašiūnas R. Psichoanalizė: 100 klausimų ir atsakymų. – V.: "Tyto alba", 2004. – 234 p.
 16. Psichoanalitinė psichoterapija / Andrikienė L., Laurinaitis E., Milašiūnas R., - Vilnius: UAB "Vaistų žinios", 2004. - 534 p.
 17. Santykis ir pokytis tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija / Sudarytoja Gražina Gudaitė. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. - 260 p.
 18. Spinelli E. Ne-žinančiojo pasakojimai. Aštuonios istorijos apie egzistencinę psichoterapiją / vert. iš anglų k. L. Judelevičius. - Birštonas: Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, 2020. - 236 p.
 19. Psichoterapija. Knyga profesionalams ir smalsiems / Sudarė ir redagavo E. Laurinaitis, R. Milašiūnas – Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2008 m. - 404 p.

 

Psichoterapija grožinėje literatūroje

 1. Yalom Irvin D. Gydymas Šopenhaueriu: romanas / iš anglų k. vertė V. Labuckienė. – V.: Vaga, 2006. – 368 p.
 2. Yalom Irvin D. Kai Nyčė verkė: romanas / iš anglų k. vertė V. Labuckienė. – V.: Vaga, 2007. - 376 p.
 3. Yalom Irvin D. Mamytė ir gyvenimo prasmė / psichoterapinės istorijos / iš anglų k.vertė V. Labuckienė. – V.: Vaga, 2006. – 280 p.
 4. Yalom Irvin D. Melagis ant kušetės: romanas / iš anglų k. vertė V. Labuckienė. – V.: Vaga, 2007. - 448 p.
 5. Yalom Irvin D. Meilės budelis: ir kitos psichoterapinės istorijos / iš angl. k. vertė V. Labuckienė. – V.: Vaga, 2005. – 312 p.
 6. Yalom Irvin D. Elkin Ginny. Kasdien vis truputį arčiau. Du kartus papasakota psichoterapija /vert. iš anglų k. - V.: Vaga. 2008. - 278 p.

 

Relaksacijos metodai

 1. Beliajevas G.S. ir kt. Psichohigieninė savireguliacija. - V.: Mokslas, 1988. - 160 p.
 2. Dineika K.  Judėjimas, kvėpavimas, psichofizinė treniruotė. – V.: Mokslas, 1984. – 158 p.
 3. Eberlein G. Autogeninė treniruotė ir sveikata. 2-asis leid. - V.: Mintis, 1983. - 96 p.


Religija ir psichologinė parama

 1. Vanier J. Bendruomenė, atleisti ir švęsti: apmąstymų forma perteikta bendruomeninio gyvenimo patirtis / Vert. Iš pranc.k. – V.: Vyturys, 1998. –336 p.


Savišvietai - savipagalba

 1. Aron E.N. Itin jautrus asmuo: kaip gyvuoti, kai pasaulis tave stelbia / iš anglų kalbos vertė Edmundas Juškevičius. - Vilnius: Sofoklis, 2016. - 352 p.
 2. Forward S., Buck C. Toksiški tėvai. Kaip atsikratyti skaudžios patirties ir susigrąžinti savo gyvenimą / iš anglų k. vertė I.Šimkuvienė. - Vilnius: Vaga, 2014. - 336 p.
 3. Hornbacher, Marya. Išvaistytas gyvenimas: memuarai apie anoreksiją ir bulimiją / iš anglų k. vertė L. Krutulytė-Kriščiūnė. - Vilnius: Vaga, 2014. - 392 p.
 4. Lerner H. Pykčio šokis: vadovas moterims, norinčioms pakeisti santykius su artimiausiais žmonėmis. – Vilnius: Alma littera, 2018. – 230 p.
 5. Miller Alice. Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška / iš vok. kalbos vertė A. Merkevičiūtė. - Vilnius: Vaga, 2011. - 152 p.
 6. Miller Alice. Kūno maištas: tėvų auklėjimo pasekmės, remiantis V. Woolf, F. Dostojevskio, F. Kafkos, M. Prousto biografinėmis istorijomis / iš anglų k. vertė V. Labuckienė. - Vilnius: Vaga, 2012. - 160 p.
 7. Norwood R. Moterys, kurios myli per stipriai: kai trokštate ir viliatės, kad jis pasikeis/vert.iš anglų k.- Vilnius: VIA RECTA, 2003. – 254 p.
 8. Perel E. Naujas žvilgsnis į neištikimybę / vert. iš anglų k. I. Būdvytytė. - Vilnius: Alma littera, 2018. - 341 p.
 9. Porat F. Savigarba: kelias į sėkmę ir meilę. – K.: Menta, 1991. – 144 p.
 10. Rosenberg B.M. Bendraukime be pykčio: nuoširdus kalbėjimas / vert. iš anglų k. – Kaunas: Šviesa, 2000. – 165 p.
 11. Želvys R. Bendravimo psichologija.-Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. - 192 p.
 12. Watzlawick P. Kaip tapti nelaimingam / vert. iš vok.- V.: Vaga, 2005. – 108 p.

 

Seksologija ir lyčių psichologija

 1. Chapman Gary. Penkios meilės kalbos / vert. iš anglų k. - R. Šiugždinytė. - Vilnius: Alma littera, 2020 - 208 p.
 2. Forvard S., Torres J. Vyrai, kurie nekenčia moterų ir moterys, kurios juos myli / vert. iš anglų k. – K.: „Dajalita“, 2003. – 320 p.
 3. Gravelle K., Castro N.ir Ch. Ir kas gi ten vyksta galų gale? Viskas, apie ką nenori klausti, bet turėtum žinoti / Vert.iš anglų. – V.: „Egmont Lietuva“, 1999. – 147 p.
 4. Lytinis auklėjimas. – V.: Atviros Lietuvos fondas, 1992. – 72 p.
 5. Margolis J. Intymioji orgazmo istorija / vert. iš angl.k. - Kaunas: Luceo, 2005. - 384 p.
 6. Meilis P. Iš kur aš atsiradau? – V.: “Pilnatis”, 1990. – 23 p.
 7. Noibertas R. Nauja knyga apie vedybinį gyvenimą. – V.: “Mintis”, 1972. – 232 p.
 8. Ryan Christopher, Jetha Cacilda. Sekso aušra: priešistorinės modernaus seksualumo ištakos / iš anglų k. vertė Agnė Puzauskaitė. - Vilnius: Vaga, 2015. - 360 p.
 9. Šnablis Zygfrydas. Seksologijos pagrindai. – V.: Mokslas, 1990. – 222 p.
 10. Vasilevas K. Meilė. – V.: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983. – 272 p.

 

Socialinė psichologija

 1. Myers David G. Socialinė psichologija / vert. iš anglų k.. - Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2008. - 808 p.
 2. Suslavičius A. Socialinė psichologija: vadovėlis.Vilnius: VU l-kla, 1998. -  173 p.
 3. Suslavičius A., Valickas G. Socialinė psichologija teisėtvarkos darbuotojams. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius: Lietuvos teisės akademijos Leidybos centras, 1999. – 275 p.


Šeima

 1. Dovydaitienė M. Mano tėveliai išsiskyrė. Mildos istorija. – V.: „Solertija“, 1997. – 35 p.
 2. Gray John. Vyrų ir moterų tarpusavio santykiai / vert. iš anglų k. – Vilnius: Alma littera, 2000.–272 p.
 3. Įskaudinta meilė: skyrybos: išgyventi ir kilti / parengė Elvyra Kučinskaitė. - Vilnius: Tyto alba, 2015. - 289 p.
 4. Forward S., Buck C. Toksiški tėvai. Kaip atsikratyti skaudžios patirties ir susigrąžinti savo gyvenimą / iš anglų k. vertė I.Šimkuvienė. - Vilnius: Vaga, 2014. - 336 p.
 5. Kurienė A. Kaip užauginti žmogų: mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės. - Vilnius: Alma littera, 2016. - 224 p.
 6. Winnicott D.W. Vaikas, šeima ir išorinis pasaulis / vert.iš anglų k.- V.: VIA RECTA, TEV, 2000.-229 p.

 

Vadyba

 1. Brabazon T., Matisoff D., Ražaitis G. Kaip būti geru savanoriu? – V.: Savanorių centras, 1999. – 30 p.
 2. McCurley Steve, Lynch Rick R. Savanorių vadyba / Vert. iš anglų k. – Vilnius: VŠĮ „Savanorių centras“, 2001. – 177 p.
 3. NVO ir socialinių nepelno partnerių vadybos kokybės standartas. Leidinio rengėjai R.Diržys ir kt. – Vilnius: Organizacijų vystymo centras, 2003. – 28 p.
 4. NVO ir socialinių nepelno partnerių vadybos kokybės standartas. Rekomendacijos. – Vilnius: Organizacijų vystymo centras, 2003. – 37 p.
 5. Razauskas R. Pokalbio technika ir taktika /verslininkams ir menedžeriams. – Vilnius, 1992. – 50 p.
 6. Šimašius R., Ne pelno organizacijos: jų reglamentavimas. – Vilnius: Eugrimas, 2007. – 207 p.
 7. Želvys R. Švietimo vadybos pagrindai. -Vilnius: VU leidykla, 2001.-96 p.

Vaikai (smurtas, krizės, rizikos grupės, kitos problemos)

 1. Arlauskaitė Ž. Tikra knygelė apie skriaudą. I dalis suaugusiems.-Vilnius, 1988..
 2. Bendradarbiavimas tarp organizacijų. Duomenų bazė rizikos grupės vaikams. Vilnius: RUL VRC, -20 p.
 3. Bončkutė-Petronienė G. Įdomioji psichoterapija mokytojams ir tėvams. – V.: Versus aureus, 2008. – 128 p.
 4. Dovydaitienė M. Mano tėveliai išsiskyrė. Mildos istorija. – V.: „Solertija“, 1997. – 35 p.
 5. Friel, John.C. 7 geriausi (šaunių) paauglių įpročiai / Moderniam mokytojui / Vert.iš anglų k. – Vilnius: Tyto alba, 2003. – 223 p.
 6. Furniss Tilman. Vadovėlis įvairių sričių specialistams apie vaikų seksualinį išnaudojimą / Darbo organizavimas, psichoterapija, teisinė apsauga ir priežiūra. Vilnius: Vaiko teisių informacijos centras, 2002. – 300 p.
 7. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Aš myliu kiekvieną vaiką.Apie vaikų psichologinio atsparumo ugdymą. Vilnius:Valstybinis leidybos centras, 1996.- 118 p.
 8. Grigutytė N. Apie vaikų seksualinę prievartą. Vilnius: RUL VRC- Vaiko namas, - 2003. – 56 p.
 9. Haim G.Ginott. Tarp tėvų ir vaiko: nauji senų problemų sprendimai/iš anglų k. vertė A.Kučinskas.- Vilnius: VIA RECTA, 1999. – 159 p.
 10. Herrerias K. Apie prievartą vaikams ir paaugliams. -Vilnius: RUL VRC - Vaiko namas, - 2002. – 28 p.
 11. Herrerias K. Pokalbis su tėvais apie prievartą. -Vilnius: RUL VRC-Vaiko namas, - 2002. – 28 p.
 12. Ignatavičienė S., Žukauskienė R. Rizikos grupės vaikai / Metodinės rekomendacijos pedagogams. – Vilnius, Leidybos centras, 1999. – 22 p.
 13. James, John W., Friedman R., Landon Matthews L. Kai sielvartauja vaikai: suaugusiesiems, kad jie išmoktų padėti vaikams lengviau išgyventi artimųjų mirtį, tėvų skyrybas, augintinio netektį, persikraustymą ir kitas permainas / vert. iš anglų k. – Vilnius: Tyto alba, 2007. - 311 p.
 14. Juul J. Paaugliai: kai auklėjimas nebepadeda: ramiai per audringus laikus / vert. iš vok. V. Kvietkauskas. - Vilnius: Tyto alba, 2010. - 159 p.
 15. Karmaza E. Prievarta prieš vaikus / Prevencijos strategijos policijos pareigūnams. – V.: „Vaiko namas“, 2004. – 35 p.
 16. Karmaza E., Grigutytė N., Karmazė E. Gauda. Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba / Metodinės rekomendacijos. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2007. – 120 p.
 17. Kurienė A., Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam. – V.: Švietimo aprūpinimo centras, 2007. – 48 p.
 18. Kurienė A. Kaip užauginti žmogų: mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės. - Vilnius: Alma littera, 2016. - 224 p.
 19. Kurienė A., Pivorienė R. Būkime atidūs – vaiką ištiko bėda. Vilnius:Amiga, 2000.- 27 p.
 20. Kutner Lawrence, Olson Cheryl K. Vaikystė prie kompiuterio. Visa tiesa apie smurtinius vaizdo žaidimus /vert. Iš anglų k. - V.: Baltos lankos. 2008. - 295 p.
 21. Lesinskienė S. Vaikų tikai. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. - 82 p.
 22. Navickas V. Mirties samprata vaikystėje. Vilnius, 2003. – 64 p.
 23. Lietuvos specialistai – apie vaikų seksualinę prievartą. Sudarytojai: N.Grigutytė, M.Radušis, E.Kasperavičiūtė, E.Karmaza / Žurnalas.- Vilnius: RUL VRC. – 57 p.
 24. Mokyklos nelankymo priežastys / P.Dereškevičius, V.Rimkevičienė, V.Targamadzė.-V.: Pedagogikos institutas, “Žuvėdra”, 2000.- 232 p.
 25. Moksleivių savižudybės: rizikos veiksniai ir pagalbos principai / N.Žemaitienė, L.Jaruševičienė. Kaunas: Kauno jaunimo sveikatos centras, 2000.-104 p.
 26. Navaitis G. Psichologinė parama vaikui. – Vilnius: Tyto alba, 1997.- 184 p.
 27. Prekyba moterimis ir vaikais: metodiniai patarimai pedagogams. Prevencinės veiklos aspektai. V.: Spindulys, 2003. – 82 p.
 28. Rothenberg Mira. Vaikai smaragdo akimis: istorijos apie ypatingus berniukus ir mergaites.-Vert.iš anglų k. – V.: UAB “Pozicija”, 1996. – 287 p.
 29. Žemaitienė N. Už tylos sienos / Savižudybių prevencijos gairės mokyklose. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2006. – 96 p.
 30. Smurto prevencija mokyklose / Metodinė priemonė. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2005. – 212 p.
 31. Socialinių įgūdžių ugdymo vadovas. V.: Pedagoginis psichologinis centras, 2001. – 132 p.
 32. Sruoga V., Jakubkaitė B. Emocinė, fizinė ir seksualinė prievarta prieš vaikus.- Vilnius: UAB “Dizaino propoganda”, - 66 p.
 33. Vaikas - smurto auka: teisiniai, psichologiniai ir socialiniai aspektai / Autorių kolektyvas. -  Vilnius, 2010. – 116 p.
 34. Vaikas tarp prievartos ir išnaudojimo. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. -V.: 2000, - 206 p.
 35. Vaikų, patyrusių seksualinę prievartą, ir jų artimųjų reabilitacija ir reintegracija / Metodinės rekomendacijos socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams. V.: „Arx Baltica“, 2004 - 123 p.
 36. Vaikų, patyrusių seksualinę prievartą, ir jų artimųjų reabilitacija ir reintegracija / Metodinės rekomendacijos psichologams. V.: „Arx Baltica“, 2004 - 143 p.
 37. Winnicott D.W. Vaikas, šeima ir išorinis pasaulis / vert.iš anglų k. - V.: VIA RECTA, TEV, 2000.- 229 p.

 

Žodynai

 1. Psichologijos  žodynas.  – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 368 p.
 2. Fhaner Stig. Psichoanalizės žodynas. - V.: "Aidai", 2005. - 304 p.

 Comments