Henrik Bækgaard, sem.lektor, cand. theol. 

Kristendomskundskab

- på seminariet og i folkeskolen

Denne webside er et forsøg på at delagtiggøre interesserede i diverse materiale, som jeg løbende producerer til mine studerende og lærere på efteruddannelseskurser.

Forhåbentlig kan een og anden hente nogle ideer, oplysninger eller værktøjer til at blive en bedre lærer i kristendomskundskab. Materialer kan frit benyttes, men jeg beder om, at der henvises til kilden ved anvendelsen.

Faget når - efter min opfattelse - ikke sine mål, hvis det gøres til en museumsvandring. Min vinkel er permanent at gøre stoffet eksistentielt vedkommende for den fælles tilværelse, som vi har med og mod hinanden.

Den musisk-æstetiske dimension inddrages flittigt, ligesom IKT-værktøjer forsøges inddraget.

Mine primære inspirationskilder er: Søren Kierkegaard, N. F. S. Grundtvig, K. E. Løgstrup, Paul Tillich og Michael Grimmitt, men der er i øvrigt mange andre gode folk at konsultere, når man står ved åndens kilde og ydmygt knæler ned ("At lære er at ville").

Tak for inspiration fra alle de "ædle fædre", som med deres store projektører har kastet mere lys på tilværelsen, end vi andre - med beskedne lommelygter - nogensinde kommer til.

http://leksikon.religion.dk/ - Gads religionsleksikon eletronisk