หน้าแรก

มหาวิทยาลัยเกริกได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรการตลาด มีจุดเด่น  ดังนี้

  • ผู้จบ ม.6 สามารถเรียนจบการศึกษาภายใน 3 ปี
  • ผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า  เทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่า  50  หน่วยกิตหรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 2 ปี
  • มีทุนกู้ยืมการศึกษา ( ก.ย.ศ.)  
  • มีชมรมพัฒนาการตลาดธุรกิจไทย ( Thai Bubiness  Marketing Development Club) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาชีพ / วิชาการตลอดทั้งปี  นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
  • นักศึกษาที่จบแล้วมีงานทำและเงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. กำหนด  

การประกอบอาชีพในตลาดแรงงานต้องรู้จักเลือกงานให้เหมาะกับความถนัดและพรสวรรค์ในงานที่ทำไปพร้อมๆ กัน  ไม่ใช่ว่าประกอบอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแล้วจะรวย    ถ้าความสามารถนั้นไม่ได้เหนือกว่าบุคลากรคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  อาชีพการตลาด / การส่งเสริมการตลาด และการขาย สามารถมีฐานเงินเดือนต่ำสุด  10,000 – 80,000 บาท  หากมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีเงินเดือน ต่ำสุด  25,000 – 220,000 บาท จากข้อมูลฐานเงินเดือนปี 2555  ของบริษัทอเด็ดโก้ (Adecco Thailand Salary Guide 2012 ) หัวข้อ อาชีพรุ่งทำแล้วรวย 19/3/55เรียนการตลาด จบแล้วมีงานทำ
                                                        
                                                       นักศึกษา


น.ส. ศรัญญา พรหมแทพ (แก้มค่ะ)

สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการตลาด ปี พ.ศ. 2554

ดิฉันต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกริก โดยเฉพาะสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเป็นอย่างมา ที่ได้ทำให้ดิฉันมีวันนี้ และเป็นเรื่องเหลือเชื่อ พอสำเร็จการศึกษายังไม่ได้รับปริญญา ดิฉันก็ได้ทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมกับเพื่อนๆ สาขาวิชาการตลาดอีก 2 คน ดิฉันจึงพูดกับเพื่อนๆ ว่า พวกเราเลือกไม่ผิดที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะมีแต่ความอบอุ่น อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน คุณภาพการเรียนการสอนได้มาตรฐาน

เพื่อนๆ ชอบถามว่าทำไมถึงเรียนสาชาวิชาการตลาด ดิฉันตอบว่า เพราะเป็นสาขาที่ท้าทายความสามารถ เรียนรู้ตลอดเวลา ทันโลกทันเหตุการณ์ ซึ่งทำให้เราตื่นตัวอยู่เสมอ มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายและมีประโยชน์ต่อการเรียนและสังคมตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีรานได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีอาชีพให้เลือกทำมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว นี่คือคำตอบสุดท้าย

พี่ขอเชิญชวนน้องๆ ที่กำลังมองหาทางเลือกให้กับชีวิต ถ้าอยากเป็นเถ้าแก่น้อยหรือมีอาชีพให้เลือกทำมากมาย เพราะทุกองค์กรต้องการนักการตลาด ซึ่งเป็นคนสำคัญที่ทำรายได้ให้แก่องค์กร ดังนั้น น้องเรียนการตลาดแล้ว อนาคตสดใสแน่นอนค่ะ


น.ส. พิมพ์ลภัส ทำมนต์
สำเร็จการศึกษาปีพ.ศ. 2554
ดิฉันเป็นหนี้บุญคุณสถาบันการศึกษาแห่งนี้อย่างมาก ที่ยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่ดิฉัน ซึ่งเป็นเด็กชาวจีนภูเขาในจังหวัดเชียงราย และดูและเอาใจใส่การเรียนจบสำเร็จการศึกษาและมีงานทำอย่างมั่นคงกับธนาคารไทยพาณิชย์ และสิ่งสำคัญที่จะต้องขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการตลาดทุกท่านที่ช่วยขัดเกลาเด็กต่างจังหวัดให้มีภูมิปัญญาที่ล้ำค่า นำไปใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพ
ดิฉันคงไม่ต้องกล่าวอะไรไปมากกว่านี้ เพราะสิ่งที่ดิฉันได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เกินกว่าจะหาอะไรมาเปรียบเทียบ จึงได้แต่หวังว่ามหาวิทยาลัยคงจะรักษาคุณงามความดีที่ได้มอบให้แก่นักศึกษาตลอด
พี่จึงอยากจะบอกน้องๆ ที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภาคไม่ว่าจะเชื้อชาติใดนับถือศาสนาอะไรยากดีมีจนมากน้อยเพียงใด มหาวิทยาลัยเกริกยินดีต้อนรับทุกคนคะ

น.ส. อุบลวรรณ ศิริพร
สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการตลาด ปีพ.ศ. 2554
ถามว่าทำไมดิฉันถึงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดิฉันตอบอย่างมั่นใจเลยว่า เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์การสอนมายาวนานร่วม 60 ปี และที่สำคัญญาติพี่น้องส่วนใหญ่จบการศึกษาที่นี่และได้ทำงานดีๆกันทั้นนั้น
ดิฉันเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาด เพราะว่า เหมาะสมกับอุปนิสัยของดิฉัน คือชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ช่างสนทนาและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับคนทั่วไป
ถามว่า สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก เรียนแล้วได้อะไร แน่นอนสิ่งสำคัญที่ได้คือความรู้ที่ได้มาตรฐาน ความรักความอบอุ่นจากครูและเพื่อนๆ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือทัศนศึกษาให้นักศึกษาได้ทำกันทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีรายได้ระหว่างเรียน และที่สำคัญ นักศึกษามั่นใจได้เลยว่า เรียนจบทุกคนและมีงานทำแน่นอน
พี่ขอเชิญชวนน้องๆ คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่หาความสำเร็จในการประกอบอาชีพธุรกิจ จงตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาด ที่มหาวิทยาลัยเกริก รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

หน้าเว็บย่อย (1): แผนการเรียน