Kring afspraken

Wedstrijdinformatie

Aanvragen wedstrijden/concoursen

Elke vereniging, aangesloten bij kring Noord-Oost Brabant, die een concours of wedstrijd wil organiseren, meldt dit schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat van de Kring. 
Data voor een concours of wedstrijd in het outdoor seizoen (1 april tot en met 30 september) dienen voor 15 november gemeld te worden. Data voor een wedstrijd in het indoorseizoen (1 oktober tot en met 31 maart) dienen voor 15 mei gemeld te worden.
De wedstrijdsecretaris plaatst de data op de (voorlopige) wedstrijdkalender van kring Noord-Oost Brabant en overlegt met de verenigingen indien meerdere verenigingen op dezelfde datum een wedstrijd willen organiseren voor dezelfde discipline(s).
Het kringbestuur streeft ernaar om in kring Noord-Oost Brabant op een wedstrijddag niet meer dan één wedstrijd te plannen in (een) bepaalde discipline(s).
De definitieve wedstrijdkalender van kring Noord-Oost Brabant gaat binnen 2 weken na de sluitingsdatum, ter goedkeuring naar het regiobestuur. Het regiobestuur stuurt de wedstrijdkalender na goedkeuring, door aan de KNHS.

Alleen wedstrijden die vermeld staan op de wedstrijdkalender zullen door de KNHS worden goedgekeurd. Wedstrijden die niet middels deze kalender aangemeld zijn dienen met een goedkeuring van de kring, voorgelegd te worden aan omliggende kringen en daarna doorgestuurd te worden aan het regiosecretariaat. Deze mutatie en/of toevoeging zal besproken worden in de Regiobestuursvergadering. Hierna zal deze wedstrijd en/of mutatie al dan niet opgenomen worden in de officiële wedstrijdkalender.

Voor advies inzake alle technische en organisatorische zaken rondom wedstrijden en concoursen kan de organiserende vereniging contact opnemen met de leden van het kringbestuur.

Vraagprogramma

Via "Mijn KNHS voor verenigingen"dient de organisatie digitaal het vraagprogramma in te vullen. Minimaal 8 weken voor de wedstrijd dient het vraagprogramma bij de KNHS te worden aangeboden. Het vraagprogramma wordt nadat alle gegevens correct en volledig ingevuld zijn direct gepubliceerd op de website van de KNHS.
Organisatoren van selectiewedstrijden krijgen aan het begin van het seizoen van het wedstrijdsecretariaat een overzicht van de aanvullende voorwaarden die opgenomen moeten worden in het vraagprogramma.

Selectiewedstrijden

Het kringbestuur wijst, in overleg met de organiserende verenigingen, per seizoen concoursen en/of wedstrijden in de kring aan als selectiewedstrijd. Wedstrijden die voor selectie in aanmerking komen, moeten aan voorwaarden zoals hieronder vermeld, voldoen. Op deze wedstrijden kunnen selectiepunten verzameld worden voor het kringkampioenschap en voor de afvaardiging naar het regionale kampioenschap. Dit geldt voor alle categorieën en klassen in de afdelingsdressuur (zomer), springen, individuele dressuur voor zowel pony's als paarden.
Tijdens de laatste selectiewedstrijd in de verschillende disciplines worden de kringkampioenen gehuldigd.

Zomerseizoen

In het zomerseizoen worden selectiewedstrijden verreden in afdelingsdressuur, individuele dressuur en springen voor alle klassen en categorieën. Bij voldoende belangstelling initieert kring Noord-Oost Brabant ook een selectiewedstrijd voor deelname aan het verenigingskampioenschap tijdens de Brabantse kampioenschappen. De voorwaarden voor deelname aan het verenigingskampioenschap zijn te vinden in het vraagprogramma voor de regionale kampioenschappen en worden elders op deze site gepubliceerd.

Winterseizoen

In het winterseizoen worden selectiewedstrijden verreden in individuele dressuur klasse B t/m Z2 voor alle categorieën en springen klasse B t/m ZZ voor alle categorieën.
Deze wedstrijden zijn opengesteld voor alle combinaties uit kring Noord-Oost Brabant die zich ingeschreven hebben voor de sluitingsdatum van inschrijving. Voor de klasse ZZ Licht dressuur worden selectiewedstrijden verreden op regionaal niveau.

Bij voldoende belangstelling organiseert kring Noord-Oost Brabant ook een selectiewedstrijd voor deelname aan het Brabants clubkampioenschap voor pony's. De voorwaarden voor deelname aan het clubkampioenschap zijn te vinden in het vraagprogramma voor de regionale kampioenschappen en worden elders op deze site gepubliceerd.

Voor de pony's geldt de volgende aanvulling:
18-jarige amazones of ruiters mogen deelnemen aan selectiewedstrijden tot en met december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. Aan de wedstrijden die in januari van het daarop volgende jaar vallen mogen zij niet deelnemen. Indien de selectiewedstrijden in zijn geheel in december afgerond worden kunnen 18-jarige ruiters of amazones wel kringkampioen worden (maar dus niet afgevaardigd worden). 

Voorwaarden selectiewedstrijden

Het selectiesysteem is door de regio vastgesteld (zie apart document hieronder als bijlage).

Tijdens het indoor seizoen worden alle selectiewedstrijden dressuur binnen verreden in een accommodatie met 2 overdekte rijhallen (voor de klasse Z 20x60
Alle selectiewedstrijden springen worden tijdens het indoor seizoen  verreden in een accommodatie met 2 overdekte rijhallen (wedstrijdhal tenminste 1200 m2) .

Jury tijdens selectiewedstrijden

Individuele dressuur

De klassen B t/m L2 dienen beoordeeld te worden door 1 jurylid dat geen binding heeft met de te beoordelen combinaties.
De klassen M1 t/m Z2 worden beoordeeld door 2 juryleden die geen binding hebben met de te beoordelen combinaties.
Als bijdrage in de kosten voor de 2e jury in de klasse M en Z dressuur ontvangt de organisatie een kringbijdrage van € 50,00 per selectiewedstrijd. 

Afdelingsdressuur

De zestallen worden gejureerd door 2 juryleden die de proeven kunnen beoordelen zoals vermeld in het wedstrijdreglement.
De viertallen worden beoordeeld door 1 jurylid.
De juryleden mogen geen binding hebben met de te beoordelen teams.

Springen

Het aantal benodigde juryleden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen maar tijdens de selectiewedstrijden dienen er minimaal 3 juryleden te zijn, waarvan minimaal 1 maar bij voorkeur 2 juryleden de bevoegdheid rijstijlbeoordeling hebben. De jury met de functie rijstijlbeoordeling klasse B geeft de punten voor rijstijl vanuit het parcours.

Alleen als de deelnemers daarom vragen worden er protocollen geprint met daarop de stijlpunten per onderdeel. 

Bixie wedstrijden
Bixie wedstrijden dienen bij de kring aangevraagd te worden conform dezelfde procedure als dressuur- en springwedstrijden.
Ter stimulering van deze wedstrijden ontvangt de organisatie een kringbijdrage van € 50,00 per Bixie wedstrijd 

Deelname aan regionale kampioenschappen

Op de overzichten met de selectiestanden wordt vermeld welke combinaties in aanmerking komen voor afvaardiging naar het regionale kampioenschap. De afvaardiging geschiedt verder conform de voorwaarden die jaarlijks door de KNHS worden vastgesteld conform het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS. Deze voorwaarden worden dan elders op deze site gepubliceerd.

Inschrijving regionale kampioenschappen

De geselecteerde combinaties en afdelingen dienen zich aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat van de kring en worden via het wedstrijdsecretariaat van kring Noord-Oost Brabant aangemeld bij het wedstrijdsecretariaat van de regio. Ook afmeldingen dienen doorgegeven te worden aan het wedstrijdsecretariaat van kring Noord-Oost Brabant zodat alsnog reservecombinaties afgevaardigd kunnen worden.

Ċ
Kring Noord Oost Brabant,
29 mei 2018 09:52
Ċ
Kring Noord Oost Brabant,
14 mrt. 2015 05:46
Ċ
Kring Noord Oost Brabant,
3 apr. 2016 01:16
Comments