Kring materialen

Kring Noord Oost Brabant beschikt over concoursmateriaal dat onder voorwaarden door concoursgevende verenigingen gebruikt kan worden.

Beheerder:

Fons Nabuurs
e-mail: fonsnabuurs@online.nl

Bij de fusie in april 2015 tussen de voormalige kringen Cuijk en Uden is door de voormalige kring Cuijk concours materiaal ingebracht.

 

Verenigingen van de (voormalige) KNHS Kring Uden kunnen gebruik maken van het, door de (voormalige) KNHS Kring Cuijk overgedragen materiaal, voor welk gebruik de vereniging van voormalig kring Uden gedurende de eerste vijf jaar, te rekenen vanaf één januari 2015 een vergoeding voor het gebruik verschuldigd zijn, als bijdrage voor toekomstige (vervangings--)investeringen van dit materiaal. De bijdrage is vastgesteld op € 75,00 per wedstrijd voor het gebruik van het dressuurmateriaal, € 100,00 per wedstrijd voor het gebruik van het springmateriaal en € 100,00 per wedstrijd voor het gebruik van de toiletwagen. Deze bijdrage kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Voor verenigingen van de (voormalige) KNHS Kring Cuijk geldt deze bijdrage dus niet.

 Beschikbare materialen:

 - Wagen met volledig springparcours met veiligheidslepels

- Wagen met: 5 dressuur-ringen 20-60m (3 x kunststof , 2 x houten planken)

  30 x bordjes voor dressuur-ringen 20-40m + ringnummers

  6 x vlaggenmast (3x in springwagen, 3x in dressuur wagen)
 
Jeugd Ruiter Begeleiding attributen zoals balken en pionnen

- Toiletwagen (ook buiten de kring of voor andere evenementen te huur

 

Voorwaarden:

Het gebruik van de materialen dient tijdig aangevraagd te worden bij de beheerder.

Voor de wagens 1, 2 en 3 wordt € 250,-- borg gevraagd. Dit bedrag dient  voordat de wagen  wordt opgehaald te worden overgemaakt op:

Rek.nr: NL87 RABO 0302 6288 86 t.n.v. KNHS Kring Noord Oost Brabant

Voor het vervoer van de wagens  is  de concoursgevende vereniging zelf verantwoordelijk. 

Na gebruik moeten de materialen worden schoongemaakt:

-dressuurmateriaal: de kunststof kegels aan buiten- en binnenkant  en de kunststof plakken afwassen en droog maken;

-springmateriaal: springbalken en aanleuningen afwassen en laten drogen. De springlepels afwassen.

 Het inladen van het materiaal in de wagens mag alleen in het bijzijn van de beheerder. De borg wordt retour gestort indien de materialen schoon, onbeschadigd en correct teruggeplaatst zijn in de wagens. Als het materiaal niet goed is schoongemaakt wordt de borg niet terug betaald.

Kapotte materialen worden in rekening gebracht bij de concoursgevende vereniging.

Vervoer van de toiletwagen voor andere evenementen dan concoursen dient door de huurder verzorgd te worden. De toiletwagen kan achter een  auto ( mits gewicht toelaatbaar) . De toilet wagen dient schoon en onbeschadigd teruggebracht te worden.

 

Huurprijs toiletwagen buiten de kring of voor andere evenementen dan concoursen: 

1 dag € 100,--

1 weekend € 150,--

Borg € 250,-- over te maken op rek.nr: NL87 RABO 0302 6288 86 t.n.v. KNHS Kring Noord Oost Brabant.

 

 

Comments