Igazságügyi zárszakértő

 
Igazságügyi zárszakértői szakterületet az IRM szakértői nyilvántartása nem ismer.
 
A zárakkal, kulcsokkal kapcsolatos szakértői feladatokat a nyomszakértői terület látja el (nyomkutatás a zárszerkezetben).
 
 
Ennek ellenére sokan keresnek fel, hogy nekik igazságügyi zárszakértői véleményre lenne szükségük, mivel a biztosítójuk csak akkor fizet, ha a lakásbetörést követően, a roncsolásmentes nyitás tényét (pl. az álkulcs használatát)  "igazságügyi zárszakértő" állapítja meg. 
 
Nézelődtem egy kicsit a neten :)
 
Idézet a Posta Biztosító honlapjáról:

" betöréses lopás:
1. Betöréses lopásnak minősül az a kár, amely a biztosítási szerződésben rögzített biztonsági előírások szerint lezárt kockázatviselési helyről a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításából ered, oly módon, hogy az elkövető a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe:

  • erőszakkal (nyílászáró be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával) betört illetve behatolt.
  • álkulccsal vagy más, a zárak felnyitására alkalmas idegen eszközzel jutott be. Álkulcs használata nem bizonyított önmagával azzal, hogy a biztosított vagyontárgyak eltűntek. Ha a behatolás tényét nem lehet szemrevételezéssel megállapítani, akkor az álkulcs vagy idegen eszköz használatát csak igazságügyi zárszakértő állapíthatja meg.
  • eredeti vagy másolt kulccsal jutott be ugyan, de ezekhez a kulcsokhoz rablás vagy állandóan lakott lakásba az előző két bekezdésben körülírt módon történt behatolás útján jutott.  "
és egy másik, a Generali-Providencia Biztosító Zrt. honlapjáról:

" 12. Betöréses lopás

Biztosítási eseménynek az minősül, ha a tettes a biztosított vagyontárgyat úgy tulajdonítja el, hogy a biztosított és lezárt helyiségekbe:

  • erőszakos módon (nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával illetve ezekhez hasonló módon) betört, behatolt;
  • álkulccsal, zárak felnyitására alkalmas idegen eszköz használatával jutott be; Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia.
  • eredeti kulccsal vagy másolt kulccsal jutott be úgy, hogy a kulcsokhoz az a) - b) pontokban meghatározott betöréses lopás vagy rablás útján jutott.

Nem biztosítási esemény a nyitva hagyott, nem bezárt nyílászárón (bejárati-, teraszajtó, ablakok, stb.) keresztül történő behatolás. Ugyanakkor a Generali a legalább 3 m magasságú, nyitva hagyott ablakon keresztüli behatolás lopáskárait is téríti meghatározott összegig.

Ebbe a fogalomkörbe tartozik még a vandalizmus ill. rongálási károk, és a rablás. "

... lehet, hogy pont ezek a cégek, akiknek kártérítést kellene fizetni... ezt nem tudják?   ... vagy csak elírás?

Comments