VIDEO GIESMĖS‎ > ‎

Karaoke


"Jėzau, Jėzau,"
Giesmių vainikas 20 giesmė
"Viską Jėzui"
Giesmių vainikas 155 giesmė
"Tyli naktis"
Giesmių vainikas 55 giesmė
"Kryžius"
Evangelijos giesmės 23 giesmė

"Melstis pasitikint mokyk mane"
Giesmių vainikas 205 giesmė
"Vien tiktai Jėzui širdis tepriklauso"
Giesmių vainikas 182 giesmė
"Kokia tai laimė- mus Dievas myli"
Giesmių vainikas 135 giesmė
"Neik pro šalį, Jėzau mielas"
Giesmių vainikas 111 giesmė
Evangelijos giesmės 4 giesmė
"Vardas Jėzaus"
Evangelijos giesmės 10 giesmė
 Giesmių vainikas 186 giesmė
"Dievo sūnumi visada tikiu"
 Iš rusų kalbos vertė Zigmas Rabačiauskas ir Neringa Visockė

 
1...2...3...4...5...6... 
 
 
 
 
 
 
 
Papildomi puslapiai (5): 2 3 4 5 6
Comments