- VIDEO PAMOKSLAI

"Dievo malonės apibrėžimas" Evaldas Liebus 2017.06.09
"Kas yra geras žmogus? Evaldas Liebus 2017.06.25
"Dievas nori mus laiminti...Audrius Putvinskas 2017.06.18
"Kas ištikrųjų yra tikra? Evaldas Liebus 2017.06.11
"Naujoji sandora" Kastytis Mickus 2017.06.04
"Prisimink!" Evaldas Liebus 2017.05.28
"Išgelbėjimas į Dangaus karalystę" Evaldas Liebus 2017.05.21

Daugiau pamokslų yra archyve 

 
 
Archyvas