- VIDEO PAMOKSLAI

"Gyvybės duona" Evaldas Liebus 2016.04.24
"Rom 8,29" Evaldas Liebus 2016.04.17
"Tu- karalystėje!" Evaldas Liebus 2016.04.10
"Apie išgelbėjimą Kristuje" Evaldas Liebus 2016.04.03
Velykų (Paschos) kelionė Evaldas Liebus 2016.03.27
"Kam Dievas pašaukė tave?" Evaldas Liebus 2016.03.20
"Dievas. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia" Evaldas Liebus 2016.03.06

Daugiau pamokslų yra archyve 

 
 
Archyvas