MEDALION Z WIZERUNKIEM ŚW. BARBARY, XV-XVI w.


         


         

Medalion z wizerunkiem św. Barbary. Fot. koguth72

  • materiał: srebro
  • technika: odlew, kucie, rytowanie
  • wysokość: 19 mm
  • szerokość: 15 mm
  • znaki srebra: awers i rewers - w prostokątnym polu liczba 84
  • przedstawienia: awers - kobieta z kielichem (prawdopodobnie św. Barbara), rewers - anioł
  • datowanie: XV - XVI w. (?)
  • uwagi: stan zachowania dobry (pęknięcie w osi poziomej), w górnej części ślad po mocowaniu uszka