MEDALIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
 W BARDZIE, XIX-XX w.