KRUCYFIKSY RÓŻAŃCOWE, XIX/XX w.

               


Krucyfiksy różańcowe z nadlewkami. Fot. marmor


Widoczne na fotografiach krzyżyki różańcowe są dewocjonaliami, które nie zostały poddane obróbce po zakończeniu procesu odlewniczego. Ten rodzaj krzyżyków zdobiony był drewnianymi płycinami do których przytwierdzano postać Chrystusa, koronę cierniową oraz czaszkę z piszczelami. Wykonywane były od połowy XIX w. do początku XX w.