O nás

Kdo jsme

Křesťanský sbor Praha Jižní Město je místním  společenstvím  evangelikálních křesťanů, kteří  prožili osobní setkání s Bohem zprostředkované obětí Pána Ježíše Krista na kříži, naplnění Duchem Svatým a kteří věří, že Bible je Boží slovo a snaží se jí podřizovat své životy.
Plně se ztotožňujeme s apoštolským vyznáním víry.

Pravidelně se scházíme ke studiu Písma a ke společným modlitbám.
Pokud  chcete mezi nás přijít, rádi vás  mezi  sebou přivítáme a můžeme se za vás a za vaše
potřeby modlit.
Více informací na č.mob.: 603 174 268, Zdeněk Marván.Podřízené stránky (1): Apoštolské vyznání víry
Comments