AktualityV neděli se scházíme k domácím bohoslužbám, v týdnu se scházíme k modlitbám a ke studiu Písma a nepravidelně pořádáme i další akce...
Pro děti pořádáme v součinnosti s organizací "Křesťanská služba dětem" jarní a podzimní víkendy
a vyvrcholením bývá tradičně letní tábor.
Aktuální informace získáte na č.mob.: 603 174 268   Zdeněk Marván

Například na záznam letního tábora 2012 se můžete podívat zde: