Історія школи

За часів кріпосного права і в перші роки його скасування шкільної освіти в селі Кременчуки не було. Грамотними були лише спеціалісти цукрозаводу, які закінчували технічні навчальні заклади в Польщі.

          Лише окремі заможні люди, і то рідко, посилали, як правило своїх синів, до священика і той без всякої системи вчив їх читати, рахувати, обчислювати площі ділянок землі.

          Отже, в самому селі було кілька малописьменних людей.

          Після скасування кріпосного права в селах почали відкриватись школи.

          Так в 1861 р. була відкрита школа в селі Сахнівці, куди по черзі підводою, а в взимку саньми, возили своїх дітей на навчання кілька багатих хазяїв.

         Коли в 1864 р. була відкрита школа в Антонінах, то на навчання стали возити дітей в Антоніни.

          І лише в 1871-72 р.р. на кошти сільської общини була відкрита в селі Кременчуки школа. «Церковно-приходская школа помещается в общественном доме, с содержанием от общества в 175 р.; учительница Людмила Даниловна Шумская, окончившая 4 класса Житомирской женской гимназии».

          «Церковно-приходская школа передана в ведение духовенства 15 мая 1886 г.; учительница Ольга Николаевна Корженевская, окончившая Житомирское женское училище. Учеников было 27 человек мужского пола, а 9 человек женского пола».

          Перша школа знаходилась на садибі Слободзінських (тепер Галазюка). В першій половині її знаходилась одна класна кімната, в якій навчалось три групи (3 класи), а в другій половині будинку була квартира вчителя.

          Всіх дітей вчив один вчитель. Навчання починалось пізньої осені, коли закінчувались польові роботи і випадав сніг, а закінчувалось з початком весняних польових робіт.

          З 1886 року вчителем був священик і у нього ще був вчитель чи вчителька – помічник. Так в 1890 році вчителем був священник Левицький, а помічником – О.М.Корженівська. всіх учнів було 36. Щороку школу закінчувало 8-10 учнів, які складали екзамени і одержували свідоцтво.

          Найчастіше здача екзаменів проходила в селі Мазепинці (с.Ключівка) в урочистій обстановці. Приймала екзамени комісія, в яку входили священики, чиновники волосного управління, вчителі навколишніх сіл, старости. На екзамени приїжджали діти з семи сіл.

          Хоча школа була церковно-приходською і трикласною, окремі батьки домовлялись з вчителем і той готував їх дітей окремо до екзаменів за однокласне училище і таке свідоцтво давало право вчитись далі, а також скорочувало строк служби в армії.

          В 1899 році в школі був вчитель Радецький. Складали екзамени всього 8 учнів, в тому числі одна дівчинка