Krax
Krax är en fågelapplikation för iPhone med bilder och ljud för 104 av de vanligaste svenska fåglarna.
Applikationen innehåller utöver detta länkar till 387 fåglar från Wikipedia. Krax är skapad för att väcka
intresse hos både gamla och unga som är nyfikna att lära sig mer om alla fåglar runt omkring oss.

Om datat i Krax
- Alla fågelbilder i applikationen är tagna av Bengt Helmersson. 
- Fågelljuden är hämtade från ljudbanken xeno-canto, och används enligt Creative Commons licensen.
- Alla texter om fågelsorterna i Krax är hämtade från Wikipedia.

Vanliga frågor om Krax

Vem äger rättigheterna till bilderna och ljuden i Krax?
Alla fågelbilder i applikationen är tagna av Bengt Helmersson (www.talgoxe.com), som har gett
sitt medgivande att använda bilderna i Krax. Fågelljuden är hämtade från ljudbanken Xeno-canto
(www.xeno-canto.org, och används enligt Creative Commons licensen. Alla texter om fågelsorterna
i Krax är hämtade från Wikipedia.

När jag försöker spela ett ljud så händer det ingenting. Vad beror detta på?
Alla ljud i Krax streamas direkt från xeno-cantos ljudbank och ibland tar ljudproducenten bort
ljudet som är kopplad till en viss fågel. Detta händer inte så ofta, men ibland kan det hända.
Vi försöker dock uppdatera Krax med nya ljud om ett ljud skulle försvinna från sajten.

Vad betyder de olika sångknapparna?


Symboliserar vanlig fågelsång för den valda fågeln.


Symboliserar lockläte för den valda fågeln.


Symboliserar varningsläte för den valda fågeln.


Varför saknas en eller flera av knapparna på vissa fåglar?

Det är inte alltid som jag har hittat ett bra ljud för en viss fågel hos Xeno-canto, och i de fallen
visas inte sångknappen för det ljudet. För ett par få fåglar har vi inte hittat något av ljuden och då visas
inga knappar.

Jag skulle vilja få en sökfunktion för att söka efter en viss fågel. När kommer detta att fungera?

Den första versionen av Krax är enkel och okomplicerad. Dock finns det många idéer om funktioner som
man skulle vilja lägga till, där sökfunktionen är en av dem. Vi hoppas kunna utveckla detta till nästa
version av Krax.

Skärmbilder