Κανόνες λειτουργίας και χρήσης studio

  1. Απαγορεύεται το κάπνισμα (και το ηλεκτρονικό τσιγάρο) εντός του στούντιο.
  2. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών ή ροφημάτων (εκτός του νερού), εντός του στούντιο.
  3. Προκειμένου να διατηρείται καθαρός ο χώρος από μυρωδιές, οι χρήστες του στούντιο είναι απαραίτητο να θέτουν σε λειτουργία τον εξαερισμό για όλη την διάρκεια παραμονής τους στο στούντιο (στη χαμηλή σκάλα λειτουργίας) και να μην ξεχνούν να τον απενεργοποιούν όταν φεύγουν από τον χώρο.
  4. Οι χρήστες του στούντιο είναι υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση των μηχανημάτων, την ασφάλεια και την καθαριότητα του χώρου. Επίσης είναι υπεύθυνοι και για τους επισκέπτες τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης του, προκαλέσει ζημιά ή βλάβη μέσα στο στούντιο, υποχρεούται ο χρήστης σε αποκατάσταση της ζημιάς ή βλάβης με δικά του έξοδα.
  5. Εάν εντοπιστεί βλάβη ενός μηχανήματος από κάποιο χρήστη, θα πρέπει να δηλωθεί άμεσα στη Διεύθυνση και όχι προφορικά στη γραμματεία. Μεταβείτε στην σελίδα «Γνωστοποίηση βλάβης ή ζημιάς στη Διεύθυνση» για να να συμπληρώσετε τη φόρμα όπου θα αναφέρετε τη βλάβη που εντοπίσατε, αφενός μεν για να επιδιορθωθεί άμεσα, αφετέρου για να διερευνηθεί ο λόγος που προκλήθηκε η βλάβη.
  6. Οι ώρες χρήσης του στούντιο είναι προγραμματισμένες από τη γραμματεία του ωδείου και δεν επιτρέπεται παράταση του χρόνου χωρίς να έχει ζητηθεί και προγραμματιστεί από τη γραμματεία.
  7. Ειδικότερα, οι σπουδαστές που επιθυμούν να κλείσουν το στούντιο για πρακτική εξάσκηση, αφού ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα του στούντιο από το ημερολόγιο πρόγραμμα κρατήσεων studio, θα συμπληρώνουν την ειδική φόρμα αίτησης κράτησης στούντιο
  8. Προκειμένου να μην ενοχλούνται οι μαθητές και καθηγητές που βρίσκονται στις άλλες αίθουσες, οι εντάσεις του ήχου δεν πρέπει να είναι δυνατές.
  9. Πριν αποχωρήσετε από το στούντιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει όλες τις συσκευές από το switcher. Βεβαιωθείτε επίσης, ότι ο χώρος και τα μηχανήματα βρίσκονται στην ίδια ασφαλή κατάσταση που τα βρήκατε.