Szkoła‎ > ‎

SPINKA

Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPINKA)

SPINKA - prezentacja

opublikowane: 11 wrz 2017, 00:03 przez Wojciech Nowakowski

Spinka_prezentacja..ppt


SPINKA - informacja

opublikowane: 10 wrz 2017, 23:53 przez Wojciech Nowakowski   [ zaktualizowane 11 wrz 2017, 00:55 przez Wojciech Nowakowski ]

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji
o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPINeK)małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Lider projektu - Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPINeK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne
z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować projekt w 83 gimnazjach – w tym również w naszym.

Drodzy uczniowie i rodzice!

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas II i III gimnazjum do uczestnictwa w działaniach projektowych. Uczniowie będą uczestniczyć w:
  • zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
  • w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018)
  • innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie (np. spotkania ze
  • specjalistami, wycieczki zawodoznawcze).
Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery – SPINeK.

1-2 of 2