Szkoła‎ > ‎

Dokumentacja


STATUT ZSOI3 w Krakowie
Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych
Procedury zwalniania ucznia z zajęć WF
Kodeks ucznia oraz uszczegółowione zasady oceniania
  Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  REKRUTACJA
  Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

  Rok Szkolny 2016/2017 [NOWE]  ARCHIWUM

  Kalendarz i terminarz na r. szk. 2015/2016
  Zajęcia pozalekcyne
  • skorzystaj z menu o góry dla poszczególnych etapów edukacyjnych


  INNE

  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dot. profilaktyki wszawicy
  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie udostępnia materiały informacyjno- edukacyjne dot. działań związanych z profilaktyką zakażeń pasożytniczych a przede wszystkim zwalczaniem świerzbu.
  Program 500+

  Program „Rodzina 500+” – przyjmowanie wniosków od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
  1. Informacji o przyjmowaniu wniosków – załącznik >>>
  2. Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500+” – załącznik 1 >>>załącznik 2 >>>.
  3. Jak wypełnić wniosek - link >>>
  4. Wzór wniosku – link, pod którym można pobrać wniosek – link >>>
  Comments