Szkoła‎ > ‎

Dokumentacja


STATUT Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie - dokument ujednolicony
Kalendarz szkolny - r.szk. 2020/2021
Terminarz szkolny - r.szk. 2020/2021

ARCHIWUM

Kalendarz szkolny - r.szk. 2019/2020 (aktualizacja: 17 września 2019)
Terminarz szkolny - r.szk. 2019/2020 (aktualizacja: 29 sierpnia 2019)
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie im. prof. Juliana Aleksandrowicza 
2017-2020 (aktualizacja 01 grudnia 2017)
Udogodnienia dla uczniów obcokrajowców i uczniów powracających zza granicy, którzy kształcili się w innych systemach edukacyjnych (aktualizacja - 05 grudnia 2017)
Regulamin organizacji uroczystości i apeli szkolnych (aktualizacja - 05 grudnia 2017)
Ceremoniał szkolny i postępowanie ze sztandarem (aktualizacja - 05 grudnia 2017)
Regulamin Wolontariusza (aktualizacja - 05 grudnia 2017)
Zajęcia pozalekcyjne w SP158 w r. szk. 2017/2018
Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych
Procedury zwalniania ucznia z zajęć WF
Kodeks ucznia oraz uszczegółowione zasady oceniania
  Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  REKRUTACJA
  Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń 2017 (aktualizacja - 05 grudnia 2017)

  INNE

  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dot. profilaktyki wszawicy
  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie udostępnia materiały informacyjno- edukacyjne dot. działań związanych z profilaktyką zakażeń pasożytniczych a przede wszystkim zwalczaniem świerzbu.
  Program 500+

  Program „Rodzina 500+” – przyjmowanie wniosków od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
  1. Informacji o przyjmowaniu wniosków – załącznik >>>
  2. Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500+” – załącznik 1 >>>załącznik 2 >>>.
  3. Jak wypełnić wniosek - link >>>
  4. Wzór wniosku – link, pod którym można pobrać wniosek – link >>>
  Mundurki szkolne

  Comments