Szkoła‎ > ‎

Rekrutacja do Szkół


 ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 158

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

- UCHWAŁA NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła,w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (akt. 13 kwietnia 2017) - pobierz dokument w formacie PDF >>>

Terminarz  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców https://krakow.elemento.pl oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04 - 08.05

20.06 - 23.06

(jedynie w formie papierowej)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04 - 12.05

13.06 - 26.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Informacje o wynikach będą również przesłane na adres e-mail podany we wniosku.

07.06 godz. 09.00

11.07 godz. 9:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

08.06 - 16.06

12.07 - 17.07

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

19.06 godz. 12:00

19.07 godz. 9:00

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Portal dla uczniahttp://www.e-omikron.pl

- Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (akt. 13 kwietnia 2017) - przeczytaj więcej na ten temat >>>

Pełna treść rozporządzenia >>>

- ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim (akt. 13 kwietnia 2017) - przejdź do strony zawierającej dokumenty >>>Comments