Szkoła‎ > ‎

Rekrutacja do Szkół


ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
W załączeniu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Załączniki:
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 158

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:


Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców https://krakow.elemento.pl oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2 – 31 marca 2020 r.

 

19 – 26 maja 2020 r.

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

2 – 20 marca 2020 r.

 

19 – 22 maja 2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

20 marca 2020 r.

 

22 maja 2020 r.

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

do 1 kwietnia 2020 r.

 

do 27 maja 2020 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

30 kwietnia 2020 r.

 

10 czerwca 2020 r.

 

6.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

4 – 15 maja 2020 r.

 

15 – 19 czerwca 2020 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

18 maja 2020 r.

 

22 czerwca 2020 r.

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych - czytaj więcej >>>

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum - czytaj więcej >>>
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

 

Lp

 

 Rodzaj czynności

 

 Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 Termin w postępowaniu uzupełniającym


1.


Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców https://krakow.elemento.pl oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowanie rekrutacyjnym

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

 21 – 28 maja 2019 r.


2.


Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 1–22 marca 2019 r.21 – 24 maja 2019 r.


3.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 22 marca 2019 r.24 maja 2019 r.


4.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

 

do 29 maja 2019 r.


5.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 8 maja 2019 r.

 

 12 czerwca 2019 r.


6.


Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


9 – 17 maja 2019 r.


 13 – 18 czerwca 2019 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych20 maja 2019 r.

 19 czerwca 2019 r.ROK SZKOLNY 2018/2019

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych [NOWE - kwiecień 2018]

Adres systemu rekrutacyjnego dla kandydatów: krakow.e-omikron.pl

Uwaga - kandydaci powinni zapoznać się szczegółowo z zasobami: "Pliki do pobrania, instrukcje", "Terminarz", "Informator o ofercie" oraz kryteria do poszczególnych oddziałów.

Linki:
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 158

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r.


Terminarz  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019

 

Lp

 

 Rodzaj czynności

 

 Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 Termin w postępowaniu uzupełniającym


1.


Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców https://krakow.elemento.pl oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowanie rekrutacyjnym

 

1 – 28 marca 2018 r.

 

 17 – 24 maja 2018 r.


2.


Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 1–21 marca 2018 r.17 – 23 maja 2018 r.


3.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 21 marca 2018 r.23 maja 2018 r.


4.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 5 kwietnia 2018 r.

 

 

do 25 maja 2018 r.


5.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 26 kwietnia 2018 r.

 

 11 czerwca 2018 r.


6.


Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


27 kwietnia – 15 maja 2018 r.


 12 – 15 czerwca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 16 maja 2018 r.


 18 czerwca 2018 r.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 158

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

- UCHWAŁA NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła,w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (akt. 13 kwietnia 2017) - pobierz dokument w formacie PDF >>>

Terminarz  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców https://krakow.elemento.pl oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04 - 08.05

20.06 - 23.06

(jedynie w formie papierowej)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04 - 12.05

13.06 - 26.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Informacje o wynikach będą również przesłane na adres e-mail podany we wniosku.

07.06 godz. 09.00

11.07 godz. 9:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

08.06 - 16.06

12.07 - 17.07

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

19.06 godz. 12:00

19.07 godz. 9:00

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Portal dla uczniahttp://www.e-omikron.pl

- Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (akt. 13 kwietnia 2017) - przeczytaj więcej na ten temat >>>

Pełna treść rozporządzenia >>>

- ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim (akt. 13 kwietnia 2017) - przejdź do strony zawierającej dokumenty >>>Comments