Szkoła‎ > ‎

Rekrutacja do Szkół


 ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 158

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

- UCHWAŁA NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła,w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (akt. 13 kwietnia 2017) - pobierz dokument w formacie PDF >>>

Terminarz  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców https://krakow.elemento.pl oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04 - 08.05

20.06 - 23.06

(jedynie w formie papierowej)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.04 - 12.05

13.06 - 26.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Informacje o wynikach będą również przesłane na adres e-mail podany we wniosku.

07.06 godz. 09.00

11.07 godz. 9:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

08.06 - 16.06

12.07 - 17.07

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

19.06 godz. 12:00

19.07 godz. 9:00

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Portal dla uczniahttp://www.e-omikron.pl

- Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (akt. 13 kwietnia 2017) - przeczytaj więcej na ten temat >>>

Pełna treść rozporządzenia >>>

- ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim (akt. 13 kwietnia 2017) - przejdź do strony zawierającej dokumenty >>>


ROK SZKOLNY 2016/2017

SPRAWDZIANY

Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Harmonogram i terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w r. szk. 2016/2017
  • kliknij w tym miejscu >>> (NOWE luty 2016 - zmienione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty)
  • kliknij w tym miejscu >>> (NOWE kwiecień 2016 - zmienione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty)
Portal dla ucznia - http://www.e-omikron.pl

Ważne - (NOWE - 4 maja 2016)

Od 4 maja 2016 r. 
do 31 maja 2016 r.
  1. Kandydaci, którzy wybrali na liście priorytetów (na dowolnej pozycji) sportową grupę rekrutacyjną przystępują w terminie wyznaczonym przez szkołę, do prób sprawności fizycznej w każdej szkole ponadgimnazjalnej z oddziałami sportowymi umieszczonej na liści preferencji.
  2. Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji (na dowolnej pozycji) dwujęzyczną grupę rekrutacyjną przystępują, w terminie wyznaczonym przez szkołę, do sprawdzianu kompetencji językowych w każdej szkole ponadgimnazjalnej, która prowadzi oddział dwujęzyczny, umieszczonej na liście preferencji.
Podstawa - Terminarz

SZKOŁA PODSTAWOWA 158

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
UCHWAŁA NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła,w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Klasa pierwsza usportowiona
Test sprawności ogólnej dla kandydatów do klasy

pierwszej (usportowionej) szkoły podstawowej 

odbędzie się 10 marca o godz.15.30  i 17 marca o 

godz. 15.30 (termin dodatkowy).

Dziecko powinno posiadać zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań
do odbycia testu sprawności ogólnej.

GIMNAZJUM 25

Propozycje oddziałów klas pierwszych Gimnazjum 25 w r. szk. 2016/2017
UCHWAŁA RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Harmonogram i terminy rekrutacji do Gimnazjum w r. szk. 2016/2017
  • kliknij w tym miejscu >>> (NOWE luty 2016 - zmienione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty)
  • kliknij w tym miejscu >>>  (NOWE kwiecień 2016 - zmienione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty)
Kryteria rekrutacyjne do krakowskich samorządowych kryteria naboru do klasy pierwszej oddziału sportowego gimnazjów na rok szkolny 2016/2017
Test umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego odbędzie się 27 maja i 10 czerwca o godz.16.00 (stołówka szkolna)
Próby sprawności fizycznej odbędą się 5 lub 24 maja o godz.15.00 (sala gimnastyczna).

Test sprawnościowy dla kandydatów do pierwszej klasy sportowej - kliknij tutaj >>> (NOWE - 4 maja 2016)

POMOC

Prezentacja dotycząca procesu rekrutacji

Comments