Szkoła‎ > ‎O nas‎ > ‎

Julian Aleksandrowicz - patron

foto
JULIAN ALEKSANDROWICZ (1908-1988) - lekarz
, hematolog, profesor Akademii Medycznej, ur. i zm. w Krakowie. W 1933 ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1934 Studium Wychowania Fizycznego UJ i w tymże roku uzyskał doktorat medycyny. W latach 1933-1939 był asystentem w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939, w latach 1942-1944 kierował szpitalem w getcie krakowskim, współpracował z konspiracyjną grupą PPS w Wieliczce, w łatach 1943-1944 był lekarzem oddziału partyzanckiego Armii Krajowej "Jodła", używał pseudonimu Doktor Twardy. Od 1945 asystent II Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ, następnie organizator i do 1970 kierownik JJI Kliniki Chorób Wewnętrznych AM, od 1952 profesor, także kierownik Kliniki Hematologicznej Instytutu Medycyny Wewnętrznej AM. Wprowadził i popularyzował w Polsce ekologiczną diagnostykę, profilaktykę i leczenie białaczek limfatycznych, stwardnienia rozsianego itp. Autor licznych patentów naukowych, takich jak np. sposób wytwarzania roztworów mikroelementów o zwiększonej biologicznej aktywności przez napromieniowanie ich laserem, sposób otrzymywania preparatu z grasic cielęcych stymulujących odporność jako lek pod nazwą "TFX" i in. Napisał wiele prac naukowych, m.in. "Schorzenie narządów krwiotwórczych w świetle badań bioptycznych" (1946), "Hematologia chorób zakaźnych" (1951), "Białaczki" (1963), "Studia medyczne a etos lekarza" (1985), "Ekologiczne sumienie" (1979) itd. Opublikował też wspomnienia z lat wojny pt. "Kartki z dziennika Doktora Twardego" (1962). Założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Hematologicznego, członek Związku Lekarzy Polskich w USA, wiceprzewodniczący America College of Nutrition itd. Członek komitetów redakcyjnych "Folia Humanistica" w Barcelonie, "Haematologica" w Rzymie itp. Laureat Nagrody Państwowej w 1950, Nagrody m. Krakowa w 1976, Nagrody "Polityki" - "Drożdże" itp. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i in.

Szeroko znany i darzony ogólnym szacunkiem, skromny, życzliwy ludziom. Dla uczczenia jego pamięci powstała w Klinice Hematologii AM w 1991 Fundacja Profilaktyki Leczenia Chorób Krwi im. J. Aleksandrowicza celem gromadzenia funduszy na leczenie chorych na białaczkę. Polski Klub Ekologiczny ustanowił medal im. profesora, przyznawany ludziom, którzy "wnieśli coś szczególnego w dzieło ratowania środowiska naturalnego". A miasto uczciło profesora nazywając jedną z ulic imieniem Doktora Twardego.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch prezentacji o patronie szkoły.

Pierwsza jest nagrodą w tegorocznym konkursie informatycznym dla klas trzecich szkoły podstawowej pt. Julian Aleksandrowicz - Patron naszej Szkoły. Otrzymała ją Oliwia Wójcik z kl. 3b.
Druga jes przygotowana przez Paulinę Budzik, Agatę Joniec, Karolinę Rojek, Natalię Rudnik, Gabierlę Siery, Katarzynę Stach oraz Alicję Stachurę.


Julian AleksandrowiczZobacz także:


My Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
tworzonego przez Szkołę Podstawową nr 158 i Gimnazjum nr 25

mając na uwadze doniosłość i nieocenione znaczenie dla procesu wychowawczego posiadanie swego patrona, szczycenia się imieniem, które przyświeca działaniom tak istotnej dla wizerunku Dzielnicy i Miasta placówki, imieniem na pokolenia wyznaczającym jej charakter, przychylamy się, aprobujemy i utożsamiamy z kandydaturą prof. dr Juliana Aleksandrowicza – Doktora Twardego, wyłonioną w trakcie konkursu – plebiscytu ogłoszonego w tej sprawie.

Uważamy, że Jego działalność medyczna – jednoznaczne i priorytetowe Postanowienie w procesie przywracania zdrowiu i społeczeństwu ludzi chorych jako transcendentnych podmiotów rehabilitacji, ich postrzeganie w kontekście ekospołecznego środowiska, może być ponadczasową wskazówką dla instytucji, która ma na celu przybliżanie społeczeństwu młodzieży „sprawnej inaczej”. Ważny jest fakt, iż Profesor był jednym z prekursorów wszechhumanistycznego Podejścia do jednostki uzdrawianej czy też cierpiącej nieuleczalnie. To Jego myśl Współtworzyła zjawisko znane w świecie jako „polska szkoła rehabilitacji”. Tak więc lekarz –humanista prof. dr Julian Aleksandrowicz zajmuje poczesne miejsce wśród takich Polaków i Krakowian jak Józef Dietl, Janusz Korczak, Henryk Jordan, dr Anka i wielu innych. Także Jego postawa Polaka-patrioty – uczestnika działań II wojny światowej w szeregach Armii Krajowej pod pseudonimem Doktor Twardy. Jego uczciwość polityczna stają się wzorem dla wielu pokoleń.

Wierzymy głęboko, iż władze –organ prowadzący szkołę-tę kandydaturę zechce poprzeć i uznać, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie im. Juliana Aleksandrowicza –Doktora Twardego – będzie godną i ponadpokoleniową wizytówką naszego grodu, a także–na forum międzynarodowym – naszej Ojczyzny.

Kraków, 11 września 2003 roku

Comments