Edycja VIII

opublikowane: 11 mar 2019, 02:41 przez Elżbieta Kwaśniewska   [ zaktualizowane 11 mar 2019, 02:44 ]

Zadanie (15 pkt.): ,,Lustro”.

Krysia dbając o swój wygląd dużo czasu spędza przed lustrem. Krysia mając lustro w odległości 30 cm od twarzy i malując rzęsy zauważyła, że lewa część jej twarzy ,, w lustrze” jest po prawej stronie.

(5 pkt)

  1. Wyjaśnij pojęcie: zwierciadło płaskie.

  2. Ustal, czy stwierdzenie jest prawdziwe: światło odbija się od lustra pod kątem dwa razy większym niż na nie pada. Odpowiedź uzasadnij.

  3. Wykonaj konstrukcję obrazu przedmiotu ustawionego przed lustrem.

  4. Podaj cechy obrazu twarzy Krysi w lustrze.( 10 pkt)

  1. Oblicz odległość pomiędzy twarzą Krysi , a jej obrazem w lustrze.

  2. Podaj, na jakiej maksymalnej wysokości można zawiesić dolną krawędź lustra , aby Krysia mogła zobaczyć w nim swoje stopy. Odpowiedź zilustruj odpowiednim rysunkiem

  3. Oblicz szybkość, z którą Krysia zbliża się do swojego odbicia w lustrze, jeśli podchodzi do niego z szybkością 1 m/s.

Odpowiedzi należy oddać na kartce A 4 do p. Dobrowolskiej w terminie do 25.03.2019r.

Comments