Wymagania edukacyjne - 4-8

Wymagania edukacyjne - klasy 4-8

 PRZEDMIOT klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
język polski     
 język angielski  
 język niemiecki    
 język hiszpański   
matematyka     
 fizyka


 
 
 chemia


 
 przyroda    
 biologia     
 geografia    
 historia    
 wiedza o społeczeństwie     
 informatyka/zajęcia komputerowe  
 muzyka
 
 
 
 
 plastyka  
technika/zajęcia techniczne 
 
 
  
wychowanie fizyczne     
religia   
 etyka     
 wychowanie do życia w rodzinie     
 edukacja dla bezpieczeństwa     
 doradztwo zawodowe     

strona w przygotowaniu (wrzesień 2018)...

Comments