Liga zadań z fizki dla klas 8

Edycja X


Zadanie (15 pkt.) - ,, Czajnik bezprzewodowy”.

Kupując bezprzewodowy czajnik warto zapytać sprzedawcę o parametry techniczne urządzenia. Oto dane techniczne pewnego czajnika podane na jego tabliczce znamionowej: 220 - 240 V, 1850 - 2200 W.

(5 pkt.)

1.     Podaj w kilowatach maksymalną i minimalną moc czajnika.

2.  Oblicz natężenie prądu płynącego przez obwód elektryczny czajnika, gdy pracuje on z maksymalną mocą pod napięciem 220 V.

3.    Oblicz czas w jakim prąd elektryczny przepływający przez czajnik pracujący z mocą 1850 W wykona pracę 1,85 M J.

4.    Oblicz opór elektryczny czajnika, gdy pracuje on z maksymalną i minimalną mocą pod napięciem 220 V.

(10 pkt.)

1.  Aby przygotować herbatę dla 4 osób należy zagotować wodę o masie 1 kg. Oblicz czas podgrzewania wody o temp. początkowej 200 C do temp. wrzenia. Przyjmij, że czajnik pracuje z mocą 1850 W, a praca prądu elektrycznego w 100% zamieniana jest na ciepło.

2.    Przyjmując, ze sprawność czajnika wynosi 40% oblicz maksymalną masę wody, która można zagotować w czasie 5 min. przy użyciu tego czajnika pracującego z mocą 1850 W. Przyjmij początkową temperaturę wody 20C.

3.     Wyjaśnij, dlaczego producent podaje , że czajnik pracuje z mocą 1850 - 2200 W.

Rozwiązania zadania należy oddać do p. Dobrowolskiej w terminie do15.05.2019 rEdycja IX

Zadanie - "Kosiarka"

Wojtek miał skosić trawnik o powierzchni 200m2 kosiarką elektryczną zasilaną napięciem 220V, której nóż miał długość 50 cm. Na tabliczce znamionowej odczytał między innymi: 1540 W.

(5 pkt)

 1. Wyjaśnij ,co to jest tabliczka znamionowa.
 2. Wyjaśnij sens fizyczny jednostki 1kWh.
 3. Podaj wartość napięcia w polskiej sieci miejskiej.
 4. Oblicz minimalną drogę, jaką musi przejść Wojtek, aby skosić cały trawnik.

(10 pkt)

 1. Oblicz natężenie prądu przepływającego przez silnik kosiarki pracującej cały czas z maksymalną mocą.
 2. Oblicz pracę wykonaną przez prąd podczas ciągłego koszenia trawy przez 2 godziny. Wynik podaj w k J.
 3. Oblicz miesięczny koszt pracy kosiarki pracującej cztery Razy w miesiącu po dwie godziny. Koszt 1 kWh wynosi 60 gr.
 4. Oblicz opór silnika kosiarki pracującej z maksymalną mocą.

Rozwiązania zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Dobrowolskiej w terminie do 15.05.2019r.


Edycja VIII

Zadanie ,,Akumulator samochodowy”.

Akumulator samochodowy jest źródłem prądu elektrycznego dla urządzeń elektrycznych samochodu. Jeden zacisk akumulatora łączy się do metalowej karoserii, a drugi ( za pośrednictwem systemu przełączników i bezpieczników) do odbiorników energii elektrycznej.

(5 pkt)

1.Dlaczego w samochodzie do odbiornika energii elektrycznej( np. dodatkowego wiatraczka) wystarczy poprowadzić tylko jeden przewód od akumulatora.

2.Dlaczego elektrycy samochodowi szczególnie dbają o staranną izolację prowadzonych w samochodzie przewodów mimo, że samo napięcie 12 V jest bezpieczne.

3.Zwarcie instalacji elektrycznej samochodu(lub zwarcie akumulatora) może spowodować przepływ prądu o natężeniu znacznie przekraczającym 200 mA i nagrzanie niektórych elementów. Dlaczego w samochodzie jest to szczególnie groźne.

4. W samochodzie z włączonym silnikiem napięcie na akumulatorze wynosi 12 V, a przez żarówki reflektorów płynie prąd o natężeniu 18 A. Oblicz natężenie prądu, który popłynie przez żarówki po wyłączeniu silnika, jeśli napięcie zmaleje wtedy do 10 V.

(10 pkt)

1.W zaparkowanym samochodzie , z wyłączonymi wszystkimi urządzeniami elektrycznymi, między zaciskami akumulatora przepływa w ciągu minuty ładunek elektryczny 0,012 C. Wynika to z faktu, że powietrze, zwłaszcza wilgotne nie jest doskonałym izolatorem. Oblicz wartość natężenia prądu płynącego wtedy przez akumulator.

2.Na obudowie akumulatora napisano, że jego pojemność wynosi 60 Ah. Oblicz jak długo można z tego akumulatora czerpać prąd o natężeniu 20 A.

3. Oblicz ładunek , jaki przepływa w obwodzie elektrycznym zasilanym z naładowanego akumulatora o pojemności 60 Ah , aż do jego rozładowania. Oblicz ilość elektronów, która przepłynie wtedy przez przekrój poprzeczny tego obwodu.

Rozwiązanie zadania na kartce A 4 należy oddać do p. Dobrowolskiej w terminie do 25.03.2019 r

Edycja VII

Zadanie (15 pkt) - ,,Bursztyn”

Aby naelektryzować bursztyn wystarczy go potrzeć wełniana tkaniną. Podobnie można naelektryzować szkło.

(5 pkt)

1.       Podaj, w jaki sposób można naelektryzować bursztyn.

2.       Wyjaśnij, co to znaczy naelektryzować bursztyn?

3.       Opisz zachowanie drobnych skrawków papieru po zbliżeniu do nich naelektryzowanej laski                 szklanej.

4.       Wymień trzy przedmioty, inne niż bursztyn i szkło, które można naelektryzować przez tarcie.

5.       Wyjaśnij, czy dwa naelektryzowane kawałki bursztynu po zbliżeniu ich do siebie będą się                     przyciągać czy odpychać?

( 10 pkt)

1.       Napisz, jakiego typu oddziaływanie wystąpi pomiędzy naelektryzowanym bursztynem a szkłem,           gdy zbliżymy je do siebie.

2.       Oblicz liczbę elektronów zgromadzonych na lasce szklanej, jeśli po naelektryzowaniu posiada             ona ładunek 1/5000 C.

3.       Zaproponuj metodę określenia znaku ładunków zgromadzonych na baloniku mając do                         dyspozycji kawałek bursztynu.

4.       Ustal, czy następujące stwierdzenie jest prawdziwe: ,,Każde ciało potarte suknem zostanie                 naelektryzowane”. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie zadania należy oddać do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym  terminie do 22.02. 2019 r.


Edycja VI

Zadanie - ,,Na biwaku w górach”.

Turyści biwakujący w górach zobaczyli błysk, a po 5 sekundach usłyszeli grzmot uderzenia pioruna. Turyści pamiętali z lekcji fizyki, że szybkość dźwięku w powietrzu wynosi około 330m/s.

( 5 pkt.)

 1. Określ, czy powstała przy uderzeniu pioruna fala dźwiękowa jest falą poprzeczną czy podłużną.
 2. Wyjaśnij , dlaczego turyści najpierw zobaczyli błysk a dopiero po pewnym czasie usłyszeli grzmot.
 3. Oblicz, w jakiej odległości od namiotu uderzył piorun.
 4. Fala dźwiękowa towarzysząca uderzeniu pioruna ma częstotliwość 1500 Hz. Oblicz długość tej fali.

( 10 pkt.)

 1. Oblicz okres drgań cząsteczek powietrza , wiedząc , że powstała przy uderzeniu fala dźwiękowa ma długość 22 cm.
 2. Turyści nocowali w samym środku górskiego wąwozu. Marek krzyknął do Jacka i po 1,5 s usłyszał pierwsze echo swojego krzyku. Oblicz, w jakiej odległości od ścian wąwozu nocowali chłopcy.
 3. Wyjaśnij, czy temperatura powietrza ma wpływ na szybkość rozchodzenia się fal głosowych. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązania zadań należy oddać do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2019 r.


Edycja V

Zadanie (15 pkt) "Echosonda"

Statki oraz łodzie podwodne wyposażone są w echosondy – urządzenia służące do pomiaru głębokości oraz odległości podwodnych przeszkód. Echosonda składa się z generatora- urządzenia wysyłającego fale dźwiękowe i detektora – urządzenia rejestrującego te fale po odbiciu od przeszkody. Fale dźwiękowe rozchodzą się w wodzie z szybkością 1500 m/s.

( 5 pkt)

1. Zastanów się i napisz, w jakim innym celu można wykorzystać echosondę na statkach.

2. Oblicz długość fali wysyłanej przez generator echosondy wiedząc, że częstotliwość tej fali wynosi 30 kHz.

3. Oblicz czas, po którym detektor echosondy zarejestruje falę wysyłaną przez generator, odbitą od dna znajdującego się 150 m pod dnem statku.

4. Oblicz głębokość morza wiedząc, że detektor echosondy zarejestrował sygnał po czasie 0,1 s od chwili wysłania go przez generator.

 

( 10 pkt)

1. Oblicz drogę, jaką przebędzie statek poruszający się z szybkością 18 km/h w czasie, jaki upłynie pomiędzy wysłaniem a zarejestrowaniem przez echosondę fali dźwiękowej odbitej od dna oceanu leżącego na głębokości 225 m pod dnem statku.

2. Oblicz odległość dla której można by stwierdzić zjawisko pogłosu w wodzie.

3. Odszukaj w encyklopedii bądź w Internecie odpowiedzi na pytanie : w jakim celu generator echosondy generuje ( wysyła) sygnały o różnych częstotliwościach.

Rozwiązania zadania należy oddać do p. Dobrowolskiej do 18. 12. 2018 r.


Edycja IV

Zadanie (15 pkt) - ,,Sprężynka”.

Karol doczepił ciężarki do zawieszenia na statywie sprężyny i mierzył jej wydłużenie. W pewnej chwili chcąc powiesić kolejny ciężarek pociągnął za zaczep już wiszącego ciężarka i rozciągnął sprężynę dodatkowo o 5 cm w dół. Gdy puścił zaczep wiszący ciężarek zaczął unosić się w górę, minął położenie, w którym pierwotnie się znajdował i uniósł się jeszcze w górę, po czym zaczął opadać. Karol twierdził, że czas wznoszenia ciężarka wynosił 4s.

(5 pkt)                                    

1. Nazwij ruch ciężarka.

2. Wyjaśnij, dlaczego ciężarek nie zatrzymał się w położeniu, w który się pierwotnie znajdował.

3. Określ odległość na jaką wzniósł się ciężarek za pierwszym razem względem pierwotnego położenia.

4. Oblicz czas, po którym ciężarek wzniesie się na wysokość pierwotnego położenia od chwili puszczenia  zaczepu.

(10 pkt)

1. Oblicz szybkość średnią ciężarka podczas ruchu pomiędzy skrajnymi położeniami.

2. Określ położenie ciężarka po czasie 6s ruchu.

3. Określ szybkość ciężarka i jego położenie po przebyciu drogi 40 cm.

 

Rozwiązanie należy przesłać na adres p. Dobrowolskiej lub oddać na papierze w terminie do 15.11. 2018r.

dobrowolskaelzbieta@op.pl

Edycja III

Zadanie - ,,Grzałka”.

W poniższej tabelce podano ciepło właściwe trzech cieczy.

Lp.

Ciecz

Ciepło właściwe [ J/kg*°C]

1

woda

4200

2

denaturat

2100

3

rtęć

130

Do podgrzewania 2 kg każdej z podanych cieczy użyto grzałki o mocy 3000 W i doskonałej sprawności.

( 5 pkt)

 1. Oblicz, ile ciepła dostarczy ta grzałka wodzie i denaturatowi w ciągu 1 minuty.
 2. Oblicz przyrost temperatury wody i denaturatu o masie 1 kg po 1 minucie pracy grzałki.
 3. Oblicz przyrost temperatury rtęci o masie 1 kg, po 1 minucie pracy grzałki. Zastanów się jakiej temperatury nie można przekroczyć podgrzewając ciecz. Wykorzystując tablice fizyczne wyjaśnij, do jakiej najwyższej temperatury można podgrzać ciekłą rtęć.

( 10 pkt)

 1. Oblicz ile ciepła należy dostarczyć aby 2 kg każdej z wymienionych cieczy podgrzać o 100°C.
 2. Napisz która z wymienionych cieczy oddaje najwięcej ciepła ochładzając się o 50°C.
 3. Narysuj wykres zależności temperatury każdej z wymienionych cieczy od czasu pracy grzałki.
 4. Załóżmy, że każdą z wymienionych cieczy podgrzałeś do temperatury 60°C.Narysuj wykres zależności temperatury  tych cieczy od oddanego ciepła podczas stygnięcia do temperatury 10 °C. 

Rozwiązania zadania należy oddać na kartce A-4 do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym terminie do 5.11.2018r.

EDYCJA II

Zadanie (15 pkt) - ,,Pocisk.”

W serialu filmowym pt. ,, Czterej pancerni i pies”,  Janek aby dostać się do załogi czołgu na stanowisko strzelca musiał trzy razy trafić w 10-tkę na strzelnicy, co mu się udało. Czołgiści wydobyli pociski z tarczy i poczuli, że są bardzo gorące. Załóżmy, że Janek strzelał pociskami o masie 5g , które trafiały w tarczę z szybkością 500 m/s.

(5 pkt)

1.     Oblicz energie jednego pocisku tuz przed uderzeniem w tarcze.

2.     Wyjaśnij, w jaki rodzaj energii zmieniła się energia kinetyczna pocisku w momencie uderzenia w tarczę.

3.     Oblicz przyrost energii wewnętrznej układu pocisk- tarcza po wbiciu pocisku w tarczę.

4.     Wyjaśnij, dlaczego tkwiące w tarczy pociski były gorące.

(10 pkt)

1.     Pociski wbite w tarczę miały temperaturę 67 oC. Wyraz tę temperaturę w Kelwinach.

2.     Oblicz o ile dżuli wzrosła energia wewnętrzna pocisku. Przyjmij , że pocisk przekazał tarczy 40% swojej energii kinetycznej.

3.     Oblicz, o ile dżuli wzrosłaby energia wewnętrzna pocisku, gdyby uderzył w metalową płytę i odbił się od niej z szybkością 100 m/s. Zakładamy, że pocisk nie przekazał energii metalowej płycie.

4.     Wyjaśnij, czy możliwe jest aby cała energia kinetyczna pocisku została zamieniona w przyrost jego energii wewnętrznej.

Rozwiązania należy oddać do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2018 r lub przesłać na podany adres: dobrowolskaelzbieta@op.pl

EDYCJA I 

Oprócz znanej Ci skali temperatur Celsjusza i Kelvina są kraje, gdzie powszechnie stosuje się skalę Fahrenheita. Fahrenheit ustalając skalę temperatur przyjął podobnie jak Celsjusz temperaturę zamarzania wody jako zero, natomiast temperaturę wrzenia wody jako 200 stopni. Porównanie tych skal nie jest jednak proste z uwagi na fakt, że Fahrenheit zastosował wodę morską, a Celsjusz wodę destylowaną. Po dokładnym zbadaniu obu skal ustalono, że zależność wiążąca obie skale opisana jest wzorem : F=9/5C+32 (F- stopnie Fahrenheita, C- stopnie Celsjusza).

 (5 pkt)

1. W jakim kraju do dnia dzisiejszego powszechnie używa się skali Fahrenheita.

2. Wykorzystując podaną zależność, oblicz temperaturę zamarzania wody destylowanej

3.Przekształć podaną zależność tak, aby można było przeliczyć temperaturę wyrażoną w stopniach Fahrenheita na stopnie Celsjusza, Zapisz odpowiedni wzór.

(10 pkt)

1. Podaj, jaki wniosek można wyciągnąć z faktu, że zero w skali Celsjusza różni się od zera w skali Fahrenheita

2. Uzupełnij tabelkę

oC

 

-40

 

 

 

 

 

37

 

oF

 

 

-13

0

 

50

86

 

 

K

0

 

 

 

273,15

 

 

 

373,15

 

3.Wyjaśnij pojęcie zera absolutnego.

Rozwiązania należy oddać do p. Dobrowolskiej w nieprzekraczalnym terminie do 28 .09.2018r lub przesłać na podany adres :dobrowolskaelzbieta@op.pl

Comments