Podręczniki


PODRĘCZNIKI

Uwaga - w r. szk. 2017/2018 podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dotowane będą z budżetu państwa, za wyjątkiem podręczników do religii.Lista podręczników do Szkoły Podstawowej nr 158 (Edukacja wczesnoszkolna) na r. szk. 2015/2016

PLIKI