Regulamin konkursu szkolnego "Życzenia dla Polski"

opublikowane: 7 lis 2018, 10:23 przez Iwona Zając

Cel główny

Przygotowanie w formie literacko - plastycznej życzeń dla Polski z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

Cele szczegółowe

 - kształtowanie postaw patriotycznych,

- budzenie szacunku dla ojczyzny,

- propagowanie uroczystego obchodzenia świąt narodowych,

- kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności twórczych dzieci.

Uczestnicy - klasy I - III SP, klasy IV - VIIISP oraz IIIG

Termin dostarczenia prac - 31.10.2018 r.

Zasady konkursu

1. Każda klasa opracowuje życzenia dla Polski i zapisuje je w formie

    kartki okolicznościowej.

2. Format A3, blok techniczny.

3. Tekst powinien być napisany zgodnie z zasadami redagowania

      życzeń.

4. Poza tłem kartka powinna zawierać odpowiednie tło oraz elementy

    graficzne.

Ogłoszenie wyników - 10.11.2018r. na stronie internetowej szkoły.

 

                                                                                                     Organizatorzy

Comments